Lono, o naturálnom prístupe k naším deťom

 • O nás
 • Aktuality
 • Eko škôlka Lieska
 • Články
 • Galéria
 • Kontakt
 • Podpora

 • O nás

  PILIERE LONA

  POSLANIE LONA

  VÍZIA LONA

   

  Lono vzniklo v januári 2013.

  V apríli 2014 sa názov Lono právne zmenil na Lono, rodinné centrum o.z. pod ktorým dnes aj oficiálne vykonáva svoju činnosť.

  Vo februári 2016 sa pod hlavičkou Lono,rodinné centrum o.z. spontánne vyvinul nový projekt s názvom Komunitná eko škôlka Lieska, na ktorom spolupracovalo niekoľko rodičov (naše cesty sa plynutím času a okolností rozišli a škôlka v júli 2017 zanikla). 

   

  Hlavnou myšlienkou Lona je združovať ľudí, ktorých spája viera v prírodu a vedomie, že my sme jej súčasťou.

  Našim objektom je život. Objektom nášho života je blaho, šťastie, láska, zdravie...V komunitách, ktoré v Lone vznikajú teda podporujeme to, čo pocit blaha, šťastia, lásky, zdravia...spôsobuje.

   

  „Rozvíjajúci sa kvet nerobí nijaký hluk, lebo krása, pravé šťastie a pravé hrdinstvo sa v dennom svetle prejavujú mlčky.“

  Wilhem Rabee

   

  V dnešnej dobe modernej techniky, neustáleho zhonu a stále nabaľujúceho sa stresu, ponúkame možnosť oslovenej skupine ľudí, rozšíriť svoje vedomosti, poznatky, skúsenosti, zážitky a všeobecný rozhľad v danej problematike a to aj na emočnej a duchovnej úrovni, prostredníctvom zaujímavých prednášok, seminárov, besied a sústredení, rôznorodých kurzov a intenzívnych vzdelávaní. 

   

  PILIERE LONA

  Naše piliere stoja na kontinuálnom prístupe k deťom, ľudom i k zvieratám. Oporným bodom pre činnosti, ktorým sa venujeme je príroda. Vychádzame z toho, čo je naturálne - prirodzené. Našou knihou kníh je publikácia „Koncept kontinua“ , v ktorej autorka  Jean Liedloffová   vykresľuje, čo sa deje v našej západnej spoločnosti nesprávne, a ako sa to dá napraviť. Okrem iného hovorí o tom, aký následok zanechá na novorodencovi citový chlad, ktorý je u nás v pôrodniciach tak bežný. Tiež píše o tom, ako deti dnešnej spoločnosti západných kultúr strácajú pud sebazáchovy i zdravé sebavedomie, a to práve kvôli pomýleným vzorcom chovania nás samotných, našich mám, či babičiek. Autorka v knihe krásne opisuje dôležitosť náručia matky, ktorá má právo, chce a je pre ňu evolučne najprirodzenejšie nosiť svoje dieťa tesne pri sebe.

    

  „Každý sa môže rozhodnúť tak, ako cíti. Sklon rozhodovať sa je dôkazom schopnosti robiť správne rozhodnutia.“

  Jean Liedlofová

   

  Smer, ktorý podporujeme je práve  kontaktné rodičovstvo – attachmet parenting . Všetky naše aktivity (týkajúce sa detí) sú teda zamerané na pozitívny kontaktný rozvoj dieťaťa, kde sa pomocou rôznorodých činností a aktivít, dotýkame maximálnej a bezpodmienečnej lásky medzi rodičmi navzájom, rodičom a prírodou, medzi rodičom a jeho dieťaťom, medzi dieťaťom a prírodou.

    

  POSLANIE LONA

  Našim poslaním je odovzdať zo seba kus lásky, dôvery, ľudskosti, viery, sily a radosti. Naším poslaním je zvyšovať kvalitu života...nie životný štandart...

  Venujeme sa vzdelávaniu rodičov i "výchove" a vzdelávaniu detí v alternatívnom duchu, ktorý je inšpirovaný prírodou. V našich činnostiach a aktivitách sa teda nestretnete s ničím, čo by bolo v rozpore s prirodzenosťou a s jej zákonmi.  

  Snažíme sa predostrieť verejnosti skutočnosť, na ktorej je možné stavať pevné základy pre nás samotných, pre naše deti, pre našu budúcu generáciu a to bez rôznych citových deprivácií, závislostí, osobnostných frustrácií a ochorení, plynúcich z psychickej i duševnej nerovnováhy.  

  Naše snaženie spočíva v návrate k pochopeniu a znova osvojeniu si správania sa našich predkov, ktorí sa prevažne spoliehali na svoje inštinkty. Sme si vedomí, že „ak mladšia generácia nie je hrdá na to, že raz bude taká ako rodičia, potom spoločnosť stratila svoje kontinuum, svoju stabilitu a najskôr nie je hodná byť nazývaná kultúrnou. Bude sa totiž meniť od jedného neuspokojivého systému hodnôt k druhému. Pokiaľ mladší členovia spoločnosti majú pocit, že tí starší sú smiešni, nudní a mýlia sa, nebudú mať prirodzenú cestu, po ktorej sa vydať. Budú sa cítiť stratení, ponížení, podvedení a budú zlí. Rovnako tak sa budú cítiť tí starší a budú sa rozčuľovať, že to s mladými nemá zmysel, a že sa kontinuita kultúry vytráca.“ (Jean Liedlofová)

  Veríme, že pôrod a pokračujúci život po ňom, sú veľmi úzko prepojené, to znamená, že akým spôsobom sa človek zrodí, takým spôsobom následne žije, že to s čím sa dieťa stretne v detstve, je to čo bude považovať celý život za normálne.

   

  „To, čo novorodenec cíti ešte pred tým, než je schopný myslieť, rozhodne o tom, čo si bude myslieť, než bude myslenia schopný...“

  Jean Liedlofová

   

  Preto sme sa rozhodli venovať životu svoju pozornosť už v prenatálnom období. Pomáhame teda budúcim matkám a tehotným mamičkám nájsť cestu k tomu najprirodzenejšiemu vnímaniu samej seba, k tehotenstvu, k samotnému pôrodu a materstvu. V činnosti ponúkame možnosť oboznámiť sa so všetkými potrebnými informáciami a faktami spojenými s tehotenstvom, výživou, pôrodom, šestonedelím, dojčením, relaxáciou, cvičením, materstvom a mnohým iným v naturálnom duchu.

  Ďalej v činnostiach nabádame matky, aby sa nechali unášať prirodzenosťou svojich detí, čím vzniká znovu nadobudnuté prebudenie našich stratených inštinktov.

  Najdôležitejšou časticou v našich činnostiach je však REŠPEKT VOČI DÔSTOJNOSTI NAŠICH DETÍ a voči prírode  .

   

  „Je tak nezvyklé nechať dieťa, aby fungovalo podľa svojho vnútorného plánu, že si skoro ani nevieme predstaviť, že by sa mu bez nášho dohľadu mohlo viesť ďaleko lepšie.“

    Jean Liedlofová

   

  VÍZIA LONA

  Našou víziou je vybudovať komunitu, ktorej inšpiráciou bude jednoduchý, skromný a sebestačný život našich predkov, a v ktorej sa nebude žiť na úkor prírody, iných ľudí, či samých seba.

  V tejto komunite má Lono svoj zámer vybudovať niečo ako centrum pre rodiny s deťmi. V tomto centre majú byť obsiahnuté ženské kruhy a rozhovory s pôrodnými asistentkami, laktačnými poradkyňami, dulami, alternatívnymi učiteľmi, psychológmi a lekármi na rôzne témy súvisiace s počatím, tehotenstvom, pôrodom, šestonedelím, dojčením, materstvom, výchovou a vzdelávaním detí, výživou a duchovnom a v neposlednom rade i so starými slovanskými zvykmi. Okrem vyššie spomínaného  k centru bude patriť i eko škôlka spojená so základnou školou s väčšími i menšími zvieratami... zameraná na Montessori, Waldorfskú a intuitívnu pedagogiku s možnosťou vegánskej, vegetariánskej, raw či makrobiotickej stravy. Tiež plánujeme organizovať rôzne letné i zimné tábory pre deti.

  K tejto myšlienke nás priviedla práve strata blaha spoločnosti. Pretože...

    

  „Kultúra, ktorá núti ľudí žiť životy, na ktoré ich evolúcia nevybavila, ktorá nenaplňuje ich vrodené očakávania a vtláča im schopnosť prispôsobiť sa až za hranice ich možností, humánna nie je a bude nutne poškodzovať ich osobnosť.“

  Jean Liedlofová

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Dajte o nás vedieť na sociálnych sieťach. Ďakujeme!