Lono, o naturálnom prístupe k naším deťom

 • O nás
 • Aktuality
 • Eko škôlka Lieska
 • Články
 • Galéria
 • Kontakt
 • Podpora

 • Topánočky

  Topánočky pre našich najmenších

  Jedným z najviac namáhaných orgánov a častí ľudského tela je srdce a noha. Preto si ľudská noha zaslúži osobitnú pozornosť. Všetko je v ľudskom tele prepojené a preto z pohľadu fyzickej rehabilitácie je zdravie chrbtice spojené so zdravím nohy. Vyrovnanosť panvy a rovnosť chrbtice sú závislé na zdraví našich nôh po celý náš život a tento vzťah začína už v dojčenskom veku. Ale najskôr si uveďme niekoľko informácií o tomto dôležitom orgáne. Noha, rovnako ako každá časť tela prechádza svojím vývojom. A v dobe kojeneckého veku sa podstatne líši od dospelej. Kostičky sú prezatiaľ mäkké a chrupavkovité, preto tak ľahko dochádza k deformitám (až 67% detí trpí deformitami spôsobenými nevhodnou obuvou.). Dojem plochého kojeneckého chodidla vyvoláva malý tukový vankúšik v oblasti pozdĺžnej klenby, ktorý postupne mizne (do 4 rokov tento vankúšik chráni detskú nôžku pred preťažením).

  Ľudské chodidlo ako dokonalý stroj

  Leonardo da Vinci uvádza, že ľudské chodidlo je stroj majstrovskej konštrukcie a umelecké dielo. Z čoho je tento dokonalý stroj zložený? Z anatomického hľadiska chodidlo tvorí 26 kostí obalených svalmi v dĺžke cca 5,7 metrov, ďalej 107 väzov, žily, tepny a nervy v celkovej dĺžke 1,6 km a stovky tisíc potných žliazok a pórov. Palec má dve kosti, ostatné štyri prsty po troch. Päťdesiat dva kostí, ktoré sú dohromady na oboch chodidlách, predstavuje jednu štvrtinu kostí celého tela. Achillova šľacha je najväčšou a najsilnejšou šľachou v celom tele. Nohu delíme na tri oddiely: zánartie, nárt a prsty. Z fyziologického hľadiska má noha dve hlavné funkcie a to statickú a dynamickú, medzi ďalšie funkcie patrí tlmenie nárazov a prispôsobenie sa podložke. Statická funkcia prenáša váhu tela na podložku. Dynamická funkcia umožňuje všetok pohyb po podložke. Môžeme tiež uviesť pár zaujímavých údajov o tomto orgáne:

  • počas života sa chodidlo 300 miliónkrát ohne, natiahne, stiahne, a napriek tomu zostáva funkčné,

  • počas svojho života človek ujde vzdialenosť, akoby obišiel štyri a pol krát zemeguľu,

  • každé chodidlo je za deň vystavené tlaku okolo 500 ton ,

  • odtlačky chodidiel sú jedinečné a po celý život zostávajú rovnaké.

  Faktory ovplyvňujúce zdravý vývoj detskej nohy

  Zdravý vývoj nohy dieťaťa je, dalo by sa povedať , zavŕšením jeho celkového psychomotorického vývoja. Kvalita vzpriamení a tým aj kvalita zdravej funkcie detskej nohy, je priamo úmerná kvalite postupného vývoja dieťaťa už od narodenia do obdobia prvých krôčikov. Deti by v tomto období nemali byť predčasne motivované k chôdzi pomocou rôznych chodítok, hopsadiel či držaním za ruky, ktoré často vedie k prehnutiu dieťaťa v chrbtici a k preťažovaniu kostí, väzov a svalov, ktoré ešte na chôdzu neboli pripravené. Počas vývoja dieťaťa je dôležité, aby kostičky, svalstvo, krvné cievy a nervy nožičky mali dostatok priestoru pre rast a rozvoj bez vonkajšieho obmedzovania a tvarovania. Ako náhle sa dieťatko stavia a začne robiť prvé samostatné krôčiky, svaly na chodidle priľnú k podlahe a prstíky sa roztiahnu, aby pomohli dieťaťu lepšie udržať rovnováhu a kontrolu nad pohybom. Ak je pohyb nôžky obmedzený tuhou neflexibilnou papučou (ale tiež príliš hrubou a tesnou pančuchou), prstíky sa potrebne roztiahnuť nemôžu a ani svaly nožičky a členok nezosilnie natoľko, aby udržali nožičku vo vzpriamenej polohe. V období , kedy dieťa začne samostatne chodiť, je nutné tiež dbať aj na jeho odpočinok a nevodiť ho na dlhšie prechádzky. Ak tak s kočíkom, alebo v babyšatke, aby si dieťa mohlo odpočinúť, alebo pomocou nejakej vhodnej aktivity v náručí ako odporúča pani Eva Kiedroňová. Pre správny vývoj nohy je tiež dôležitá dostatočná stimulácia chodidla tzv. propriocepcie. To okrem iného znamená chôdza bosou nohou (popr. v tenkých ponožkách) po rôznych materiáloch. Proprioceptívna stimulácia je jednoznačne vhodná aj ako prevencia vzniku plochej nohy u detí.

  Najčastejšie problémy nôh

  Aby chodidlo mohlo dobre fungovať, je potrebné rešpektovať anatomické a fyziologické vlastnosti nohy. K najčastejším problémom nôh patria :

  • vbočené a vybočené postavenie pätnej kosti. Pre správny anatomický tvar nohy je dôležité správne postavenie pätovej kosti vzhľadom k ose celej dolnej končatiny kolmo k podložke.

  • Pozdĺžne alebo priečne plochá noha. Pre správnu funkciu nohy má rozhodujúci význam dobre vytvorená nožná klenba (pozdĺžna a priečna). Umožňuje totiž pružnú chôdzu, uľahčuje udržanie rovnováhy aj pri stoji na jednej nohe, chráni pred tlakom cievy, nervy uložené v chodidle. Pri oslabení väzov a svalov udržujúcich klenby nožnej dochádza k ich poklesu a vzniká pozdĺžne, alebo priečne plochá noha .

  • Vbočený palec a preložené prsty (často ako dôsledok vrodených dispozícií a dlhodobého nosenia príliš špicatej a úzkej obuvi).

  • Pes Cavus - Lukovitá noha .

  • Pes Vagus - vbočená noha .

  • Otlaky (ako dôsledok nosenia obuvi nevhodného tvaru a veľkosti).

  • Plesňové ochorenia kože a nechtov, vrátane ich deformít.

  • Nedokonalá krvná cirkulácia a kŕčové žily v neskoršom veku.

  Asi 99 % detí sa rodí so zdravými nohami . Po šiestich rokoch sú ich iba dve tretiny a v dospelosti len 33 % so zdravými nohami. Ak opomenieme príčiny, ktoré už boli spomenuté, tak môžeme konštatovať, že nohy sa najčastejšie deformujú zlou, nekvalitnou obuvou.

  Správna detská obuv

  Detská obuv je obuv, na ktorú sú kladené zvláštne nároky. Tieto nároky sú charakterizované potrebami detskej nohy, ktorá sa vyvíja a rastie. Podľa autorky Šťastné, ktorá napísala knihu Základné požiadavky na zdravotne nezávadnú obuv, existuje deväť základných požiadaviek na obuv.

  Dostatočný priestor obuvi. Tým je myslený vnútorný priestor obuvi a to hlavne v oblasti prstových kĺbov. Je tvorený tvarom nášľapnej plochy, dĺžkou obuvi, tvarom špice, proporcionalitou obuvi a výškou špice kopyta.

  Dokonalá flexibilita. Obuv pre najmenších by mala byť čo najohybnejšia obzvlášť v oblasti prstových kĺbov.

  Úmerná výška podpätku. Každá správne anatomicky tvarovaná obuv by mala mať opätok, ale iba v miernej výške. Výška podpätku by nemala byť vyššia ako 5 mm a pre staršie deti by nemala presiahnuť 25 mm.

  Postavenie pätnej časti kopyta. Správne postavenie pätovej časti kopyta by malo byť kolmo k podložke, alebo len mierne vybočené .

  Pevný a dostatočne dlhý opätok. Opätok je vnútorný dielec v pätovej časti obuvi. Pre detskú nohu je konštruovaný tzv. ortopedický opätok, ktorý je dostatočne pevný, nie tvrdý a ostrý. Opätok fixuje nohu, je dôležitý hlavne u detí , ktoré majú z počiatku často vybočené postavenie päty.

  Anatomicky správne modelovaný zvršok obuvi. Pre najmenšie deti je odporúčaný kotníčkový strih, ktorý dostatočne fixuje nohu v členku. Musí byť však uzatvárateľný šnurovaním alebo sponami.

  Vyhovujúci materiál. Najvhodnejšie materiály sú prírodné materiály, ako useň - koža, prírodná tkanina, pletenina alebo plsť. Ich prednosťou sú mäkkosť, tepelne izolačné vlastnosti, priedušnosť a nasiakavosť. Vhodný je i Goratex alebo Sympatex. Iné syntetické materiály sa dajú tolerovať len u sandáliek.

  Tlmenie nášľapných síl. Podpätok, pätníky, podošva a ďalšie vnútorné súčasti obuvi slúži na tlmenie nárazov pri chôdzi a na rozdelenie zaťaženia na celú plochu nohy .

  Primeraná hmotnosť obuvi. Hmotnosť obuvi by mala byť čo najnižšia .

  Účelovosť obuvi. Napr . celogumená obuv je nevhodná na celodenné nosenie.

  Z praxe však vieme, že nie je ľahké kúpiť obuv, ktorá by spĺňala všetky uvedené faktory. Ako sa v dnešnom trhu zorientovať? Z dôvodu , že sa v ČR i na Slovensku predávala aj detská obuv, ktorá nezodpovedala zásadným ortopedickým a hygienickým kritériám na zdravotne nezávadnú obuv, zaviedla česká obuvnícka a kožiarska asociácia (ČOKA) v roku 1997 dobrovoľnú certifikáciu, dokladujúcu zdravotnú nezávadnosť detskej obuvi a dokladujúcu správnu ortopedickú konštrukciu detskej obuvi. Obuv, ktorá získa v SR certifikát je potom v predajniach označená registrovanou visačkou s motívom žirafy a nápisom "Zdravotne nezávadná obuv - topánka pre Vaše deti", ktorá garantuje, že obuv bola hodnotená komisiou zdravotne nezávadného obúvania (KZNO), bola odskúšaná inštitútom pre testovanie a certifikáciu ( ITC ) as, a že spĺňa požiadavky z hľadiska ortopedických, fyzikálno - mechanických, hygienických vlastností z hľadiska bezpečnosti výrobku. Významnou osobnosťou v oblasti obúvania a obuvníckej technológie je Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc., ktorému bola 18. 2. 2013 udelená cena Osobnosť roka 2012 v obuvníckom priemysle . Pri nákupe obuvi je teda dobré sa sústrediť na obuv, ktorá nesie túto certifikáciu. Pri samotnom nákupe je dobré mať na mysli niekoľko zásad.

  Podošva (podrážka)

  Príliš ťažká a tvrdá podrážka zvyšuje námahu pri chôdzi, prispieva k únave a znemožňuje zdravý vývoj detských nožičiek. Nemala by prepúšťať vlhkosť. Zodpovedajúcou hrúbkou má chrániť detské chodidielko pred nárazmi. Podpätok je pre deti absolútne nevhodný, zdraviu neškodné prevýšenie špička – päta sa počíta do 5 mm.

  Výstelka

  Výstelka je to, na čom noha v topánke spočíva. Nevadí, pokiaľ je úplne rovná. Môže byť i minimálne prepadnutá v oblasti päty a mierne vyvýšená k podpore v oblasti pozdĺžnej klenby. Závažnou chybou podstielky však je, keď je v strede chodidla prepadnutá, pretože to vedie k bolestivým otlakom a vzniku plochej nohy. Podstielka by mala byť z príjemného savého materiálu, aby nehrozil vznik plesní. Eventuálne si môžete vypomôcť vložkou.

  Opätok

  Pevný opätok, ktorý chráni nohu pred bočnými výkyvmi, je jeden z najdôležitejších požiadaviek zdravej obuvi. Lacné topánočky z Ázie ich však často nerešpektujú. Horný okraj opätku sa nesmie zarývať do päty. Predná časť zvršku musí byť dostatočne široká. Medzi najčastejšie zdravotné dôsledky užívania špicatej obuvi patrí vbočený malíček a palec (kladivkovité prsty). Správnu fixáciu nártu zaisťuje šnurovanie, ktoré dnes pohodlne nahrádza suchý zips.

  Niekoľko praktických zásad pre nákup obuvi

  • Najlepšie je, keď vezmete dieťa so sebou, aby si obuv mohlo vyskúšať. Z výberom sa neponáhľajte.
  • Výstelka topánky mala byť až o 1 – 1,5 cm dlhšia. Z toho polovica je určená pre voľný pohyb prstov a polovica pre rast. Behom dňa sa tiež svalstvo klenby uvoľní a chodidlo sa tým o kúsoček predĺži. V tesnej obuvi narážajú pršteky na špičku zvršku topánky a môžu vzniknúť odreniny, deformity, bolesť a zarastanie nechtov.
  • Prekontrolujte jednotlivé časti vybranej obuvi. Venujte pozornosť podošve, výstelke, zvršku i opätku. Noha v topánke musí byť dokonale fixovaná.
  1. V mieste, kde sa noha pri chôdzi ohýba (v oblasti prstových kĺbov), musí byť topánka čo najohybnejšia. Tuhá a nepoddajná obuv zvyšuje únavu a potivosť nôh, narušuje pohodlie chôdze, môže spôsobiť kostné výrastky na nárte, pokles klenby chodidla, alebo zápal Achilovej šlachy. Ohybnosť ovplyvňuje jednak druh materiálu a strihové riešenie a taktiež druh, hrúbka a tuhosť podošvy. Čím silnejšia je podošva, tým je obvykle obuv ťažšia a tuhšia. Je dobré ešte v predajni obuvi  vyskúšať, aký odpor kladie topánka pri ohybe špičky smerom k nártu. Nohy sú ohrozované i neustálymi dopadmi na betón, asfalt, dlažbu – to sa časom môže prejaviť opotrebovaním kostí, kĺbov a kĺbových chrupaviek dolných končatín a poškodením chrbtice. Prevenciou môže byť kvalitná podrážka z dobrými tlmiacimi vlastnosťami (PUR, EVAC, pryž), penové vkladacie vložky, pružné podpätenky, alebo anatomicky tvarované výstelky z pružných materiálov, ktoré dokonale rozdeľuj zaťaženie na celú plochu nohy a tlmia nárazy pri chôdzi.
  2. Presvedčte sa, či nie sú švy vo vnútri nevhodne pripevnené, alebo či nenahmatáte iné hrboľčeky a nepravidelnosti. Na strihu zvršku topánky, sú najviac viditeľné vplyvy módy. Preto veľmi často, v snahe prísť na trh s novým originálnym strihovým riešením, vznikajú možnosti poškodenia nôh, nevhodne umiestnenými švami, neproporcionálnou bandážou... Vhodný strih zvršku topánky zaisťuje dobrú fixáciu nohy, čiže drží pevne nohu proti opätku a bráni posunu nohy v obuvi. Pre deti a dospelých zo zdravotnými problémami nôh, je vhodná obuv na šnurovanie, sponu, zips, či suchý zips. Malým deťom nedoporučujeme strihy lodičkové a mokasínové.
  3. Niekoľko krát otrite zvršok papierovou vreckovkou a zistite, či obuv nepúšťa farbu.
  • Skontrolujte váhu topánky. Hmotnosť topánky by mala byť čo najnižšia. Podľa literárnych údajov, každé navýšenie hmotnosti o 100g znamená, že denne naše nohy zdvihnú o 1 tonu na viac.  
  • Nadmerné nosenie obuvi s príliš vysokými podpätkami a špicatými špičkami spôsobuje nielen ochorenia nôh (otlaky, mozole, kurie oká, vbočený palec, priečne plochá noha...), ale aj skrátenie Achillovej šľachy, problémy z krvným zásobením dolných končatín a bolesti chrbtice. Výška podpätku sa musí riadiť podľa veku, pohlavia a účelovosti obuvi. U pánskej obuvi by nemala presiahnuť hodnotu 25 mm. Dámska obuv pre celodenné nosenie by nemala mať podpätky vyššie než 30 – 40 mm. Skontrolujte opätok. Obuv pre najmenšie deti by nemala mať podpätky vyššie než 5 mm, pre staršie deti do 15 mm a pre dospievajúce do 25 mm.
  • Vždy merajte obe nohy a to v stoji (v zaťažení vlastnou hmotnosťou tela). Veľkosť obuvi sa vyberá podľa dlhšej a širšej nohy. Pri meraní má byť na nohe ponožka alebo pančucha, zodpovedajúca druhu obuvi. Nedoporučuje sa veľkosť skúšať tlakom prstov na špičku, pretože dieťa inštinktívne krčí pršteky. Pokiaľ voľne vsunieme prst do obuvi za pätičku dieťatka , našli sme tú správnu topánočku. Dĺžka sa meria od najzadnejšieho konca päty až do konca najdlhšieho prstu. Šírka by sa mala merať v mieste prstných kĺbov. Šírka topánky býva označená veľkými písmenami:

  E – pre veľmi štíhle nohy

  F – pre štíhle nohy

  G – pre stredne široké nohy

  H – pre široké nohy

  • Vyskúšať celý pár obuvi, zašnurovať ju (zapnúť) a prejsť sa v nej.
  • Neverte deklarovanej veľkosti uvedenej na obuvi. Vnútorný priestor jednotlivých modelov obuvi sa často líšia od uvedenej veľkosti, preto overte dĺžku a šírku nožičky na šablónach dostupných v obchode.
  • Nákup presunte do popoludňajších hodín. V tej dobe je totiž noha najobjemnejšia.
  • Z pohľadu komfortnosti a z hľadiska mikroklímy v topánke, dávame prednosť obuvi, ktorá je vyrobená z prírodných materiálov (useň, textil), ktoré sú mäkké, priedušné absorbujúce vlhkosť. Ich dôležitou vlastnosťou je taktiež to, že sa prispôsobia anatomickému tvaru nohy. Je dokázané, že poromery, plasty a koženka sú nepriedušné, behom nosenia si obvykle stále zachovávajú svoj pôvodný rozmer a neprispôsobia sa tvaru nohy, tlačia – zvlášť pri zväčšení objemu nohy vplyvom únavy a tepla, prípadne otokov v tehotenstve. V obuvi zo syntetických materiálov sa hromadí vlhkosť, zvyšuje (znižuje) sa teplota. V teplom a vlhkom prostredí sa darí pliesňam a baktériam, čo ohrozuje zdravie užívateľa a zmenšuje životnosť obuvi. Syntetické materiály môžeme akceptovať len u vysoko účelovej obuvi, určenej do vlhkých podmienok, pričom táto obuv musí mať vyhovujúce vnútorné vybavenie. Nohy sa všeobecne veľa potia, pričom najväčším zdrojom vlhkosti je šľapa nohy, ktorá má až 400 potných žliaz na 1cm2. Preto by mala byť každá obuv, vo vnútornej nášľapnej časti vybavená výstelkou, alebo vložku z materiálu, ktorý má dobré absrbčné vlastnosti pre pot a vodnú paru (textilné, usňové podšívkové výstelkové materiály).
  • Neveriť častým tvrdeniam predavačov, že sa obuv časom prispôsobí nohe.
  • Pri meraní má byť na nohe ponožka alebo pančucha, zodpovedajúca druhu obuvi. Nedoporučuje sa veľkosť skúšať tlakom prstov na špičku, pretože dieťa inštinktívne krčí pršteky. Pokiaľ voľne vsunieme prst za do obuvi za pätičku dieťatka , našli sme tú správnu topánočku.
  • Pre svoje deti by sme mali kupovať topánky vždy nové, nekupovať v bazáre a ani neodkladať po súrodencoch. Aj keď je to finančne náročné, mali by sme topánočkám venovať čo najväčšiu pozornosť. Kvalitné topánky nie sú lacné. Náklady na výrobu detskej topánky sú zhruba rovnaké, ako na topánku pre dospelého človeka.
  • Vyberajte topánky s logom „žirafa“. Vhodné značky sú i „Fare“ (ČR), „Protetika“, „Superfit“, ... Obuv pre profesionálne použitie a obuv pre deti do troch rokov, musí spĺňať určité záväzné ustanovenia týkajúce sa fyzikálnych vlastností. Tento zákon ustanovuje povinnosť označovať obuv v predajniach údajmi o materiáloch použitých v hlavných častiach obuvi, napr. obrázkovými symbolmi – piktogramami, či popisom.
  • Pri každom nákupe obuvi žiadajte kvalifikované premeranie veľkosti nohy dieťaťa.
  • Zásadne pri kúpe obuvi nepresadzujte heslo – to sa časom poddá, a skôr sa riaďte pravidlom – to, čo sedí pri skúšaní, bude sedieť aj pri nosení.
  • Obujte dieťaťu obe topánky a nabádajte ho k chôdzi. Sledujte, či sa nevyzúvajú a nepadajú z nožičiek.

   

  Papučky

  Chodiť naboso prospieva zdraviu len po tráve, piesku a kamienkoch, ale rozhodne nie doma na pevnej a hladkej podlahe. Prezúvaie priaznivo ovplyvňuje správnu mikroklímu nôžky. Aj papučky by mali mať podošvu s pevnou pätou. Sandálky a šľapky sa odporúčajú až starším deťom. Mierne dráždivé výstelky takýchto tipov topánok, masírujú, podporujú prekrvenie a úchopovú funkciu chodidla, čím nútia nohu k žiaducej aktivite.

  Užitočné rady na záver

  • Detská noha rastie, obuv nie. Kontrolujte pravidelne, či dieťa z obuvi nevyrástlo. U batoliat doporučujeme kontrolu jeden krát za mesiac, u predškolákov a mladších školákov za 4 – 5 mesiacov.
  • Novú obuv kupujte včas, keď to je za potreby. V súlade s rastom nôh platí – čím menšie dieťa, tím viac párov topánok za rok.
  • Žiadna obuv sa nepoddá do dĺžky, iba obuv z prírodných materiálov povolí do určitej miery do šírky.
  • Dbajte na to, aby deti nosili obuv podľa účelu, ku ktorému bola vyrobená. Športová gumotextilná alebo celogumová obuv nie je vhodná pre celodenné nosenie.
  • Nekupujte obuv na trhoch a detských burzách. Nenechávajte deti nosiť topánky po starších súrodencoch. Detskej nohe neprospeje ani nosenie opotrebovanej obuvi so zošlapanými opätkami, s prešlapanými podošvami a zdevastovanými podšívkami a výstelkami.
  • Dodržujte pravidelnú hygienu nôh detí, včasné a správne strihanie nechtov, nosenie bavlnených ponožiek a pančucháčov.
  • Nohy môžete osviežiť príjemným Citrusovým alebo Šalviový deodorantom od Weledy
  • Po náročnom dni môžete detskú nôžku premasírovať Bambuckým maslom Bio Karité Saloos, šípkovým, ľanovým či Argánovým olejom
  • V prípade, že by detské nôžky trpeli plesňovým ochorením, môžete použiť balzám na nohy od Weledy
  • Ak to výrobca topánok povoľuje, môžete topánky vyprať v ekologických pracích prostriedkoch či avivážach (značka Sonnet mydlové orechy...)

  Záver                                       

  Domnievam sa, že topánka je veľmi dôležitá a stojí za to investovať peniaze do naozaj kvalitných topánok a vyhýbať sa nákupu na trhu a tiež rôznym módnym trendom v oblasti obúvania . Napr . gumové topánky, ktoré nosia väčšina detí v škole a škôlke ako papuče, mi pripadajú veľmi nevhodné. Nohy nás ponesú celý život a mali by sme im dopriať dostatočné pohodlie pre ich značnú námahu a zároveň im dopriať dostatok aktivity počas celého života. Každý sval je potrebné cvičiť k pevnosti a pružnosti, ak chceme, aby nám vydržal čo najdlhšie a ostali sme čo najdlhšie aktívni. Noha je orgán, ktorý má vplyv na bedrové kĺby, rotáciu chrbtice, celkové vzpriamenie. Pretože má noha vplyv aj na postavenie panvy, domnievam sa, že má vplyv aj na plodnosť najmä u žien. Lebo podľa Mojžíšovej správne postavenie panvy ovplyvňuje jednotlivé úpony a svaly. Nesprávne postavenie potom ovplyvňuje vytvorenie tzv spazmov. ( laicky povedané rôznych zatuhlín), ktoré môžu ovplyvňovať správne uvoľňovanie a dozrievanie vajíčka a pod. Vidíme, že vplyv nohy na zdravie človeka v dospelom veku je obrovský...

  Čo sa týka malých detí, domnievam sa, že je dôležité, aby mali dostatok príležitostí chodiť po rôznom povrchu najlepšie naboso a hojne liezli po štyroch.

   

  Použitá literatúra:

  Skriptá y inštruktorského kurzu Kenny

  Záverečná práca do inštruktorského kurzu Libuše Šneidrová     

   

   

   

   


  Dajte o nás vedieť na sociálnych sieťach. Ďakujeme!