Lono, o naturálnom prístupe k naším deťom

 • O nás
 • Aktuality
 • Eko škôlka Lieska
 • Články
 • Galéria
 • Kontakt
 • Podpora

 • Stimulácia reči

   

  PRAVIDLÁ: 

  1. Dostatok primeraných podnetov
  2. Rešpektovať dosiahnutý stupeň vývoja dieťaťa
  3. Sledovanie záujmov dieťaťa
  4. Motivácia
  5. Pochvala (resp. ocenenie – hodnotíme proces, nie výsledok...)
  6. Trpezlivosť
  7. Výber podnetov
  8. Rozvoj zmyslového vnímania:

  -          Zrakového

  -          Sluchového

  -          Pamäťových funkcií

  -          Grafomotoriky

  1. Rozvoj telesnej obratnosti
  2. Dialóg

   LOGOPEDICKÉ CVIČENIA:

  -          cvičíme často a krátko, 2 – 3 x denne max.5.min.

  -          v cvičeniach používame nádych a výdych, pričom nádych nosom do bránice je hlboký (nezdvíhame ramená) ale nie veľmi nápadný, výdych ústami je postupný – nie prudký.

  1.      Dychové cvičenia

  -          relaxačné cvičenia „napätia a uvoľnenia“

  -          fúkanie dlhšou slamkou, alebo hadičkou do vody

  -          pískanie na píšťalku, flautu, harmoniku

  -          fúkanie do vrtuľky

  -          fúkanie do pierka

  -          fúkanie do pingpongovej, papierovej, či polystyrénovej loptičky

  -          fúkanie do napoly nalepených papierikov

  -          fúkanie do napoly nalepených obrázkov oblečenia – sušíme bielizeň

  -          fúkanie do bublifuku

  -          fúkanie do balóna

  2.      Dychové a hlasové cvičenia

  -          nádych nosom, pri výdychu používame hlas

  -          vokalizácia, vyslovujeme vokály – samohlásky s výraznou činnosťou hovoridiel (ááá, ééé, ííí, óóó, úúú)

  -          onomatopoické (prírodné) zvuky (fíííí, fúúúú, kvap, žblnk, šplech) citoslovcia (jéj, jój, au, buch), hlasy zvierat (haf - haf, mňau - mňau, kač - kač, gáá, pí – pí, mú – mú, bú – bú, mé – mé, kroch – kroch, iá – iá, ííííh –íííh, brum – brum, kukuk – kukuk....)

  -          mručanie – hra na medveďa (mmmmmmmmmmmmmm – mmmmmmmmm)

  -          šepkanie

  -          zoslabovanie a zosilňovanie zvukov (vláčik je ďaleko, približuje sa – šššššššššššššš)

  -          hra na ozvenu (zdôrazňujeme samohlásky) – (aaaaaaaaaaaaaaaaahoooooooooooj, haaaaaaaaaaaalooooooooooooooooo)

  -          volanie s citovým zafarbením (pomoooooooooooooooc, pooooooozooooooooor, huuuuuuuuuuraaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

  3.      Cvičenia na pohyblivosť pier

  -          nafukovanie tváre, prelievanie vzduchu z jednej tváre do druhej, pery sú pevne zomknuté

  -          zaokrúhľovanie pier – ú,ó

  -          pusinka, posielanie pusy

  -          široký úsmev „od ucha k uchu“

  -          pískanie perami

  -          fŕkanie – hra na koníka

  -          hornými zubami „brúsiť“ po spodnej pere – pílka

  4.      Cvičenia na pohyblivosť jazyka

  -          olizovať si pery – ako mačička

  -          urobiť „guľôčku“ – jazyk oprieť o vnútorné pravé i ľavé líce

  -          zahrať sa na maliara – jazykom jazdíme po hornom podnebí vpred a vzad

  -          vytvoriť z jazyka trubičku

  -          „čistiť si zuby“ jazykom -  doširoka otvoriť ústa a jazykom prechádzať plochu zubov z vonka i z vnútra

  -          jazykom si olizovať hornú peru, horné ďasno, hrany horných zubov

  -          jazykom si olizovať  dolnú peru, dolné ďasno, hrany dolných zubov

  -          ťukať jazykom z pravého kútika do ľavého – „hodiny“

  -          ťukať jazykom na horné ďasno – „ďateľ“

  -          ťukať jazykom striedavo na horné a spodné ďasno – „hojdačka“

  -          prisávať jazyk na horné podnebie – „koník“

  5.      Mäkké podnebie

  -          Kloktanie

  -          Pitie vody slamkou

  -          Fúkanie do bublifuku, slamky, trubičky do vody

  -          Rozprávať šepotom


  Dajte o nás vedieť na sociálnych sieťach. Ďakujeme!