Lono, o naturálnom prístupe k naším deťom

 • O nás
 • Aktuality
 • Eko škôlka Lieska
 • Články
 • Galéria
 • Kontakt
 • Podpora

 • Sme iní

  Špecifikácia našej  eko škôlky Lieska

  Naša škôlka je špecifická v citlivom rešpektujúcom prístupe k deťom, s pevnými hranicami a láskavou autoritou. Sprevádzame deti v slobodnom prostredí... zameriavame sa na prírodu a všetko čo s ňou súvisí, väčšinu času trávime vonku na čerstvom vzduchu...so zvieratkami...

  "V tomto údobí (0-7r.) můžeme 
  vychovávat jen tehdy, chováme-li se jako vychovatelé tak, aby dítě to, co konáme, 
  mohlo napodobovat. Toto pravidlo musíme chápat ve velmi širokém smyslu. Mezi 
  dítětem a jeho vychovatelem působí řada vlivů, které vnějším způsobem 
  nezachytíme. Dítě získává dojmy nejen z toho, co ve svém okolí vnímá vnějšími 
  smysly, nýbrž pociťuje také z chování druhých lidí jejich smýšlení, jejich 
  charakter, jejich dobrou nebo zlou vůli. V okolí dítěte by měl proto vychovatel usilovat o čistotu i v myšlení a cítění, aby v něm dítě mělo dobrý vzor pro svůj 
  další vývoj." 
  :)

  /Rudolf Steiner/

  Mnohostrannou remeselnou výukou podporujeme diferencovanú výchovu vôle, prostredníctvom rozvíjania jemnej motoriky,  mentálneho vývoja a orientácie dieťaťa na životnú prax.

   

  OD SRDCA: 
  Priatelia Lona ale i iní ľudia milí, rodičia a detičky...

  Blíži sa nám koniec roka 2017 a s ním sa uzatvára mnoho životných etáp, aby sa mohli otvoriť nové brány - možno do svetov nepoznaných, možno i do tých už preskúmaných.

  Mnohí z vás ma zastavujete v meste, či len tak na ulici u nás v dedine, pýtate sa ako sa darí, ako život ide :)

  Niektorí vedia, niektorí tušia a ďalší neznajú...

  Udiala sa v rámci nášho rodinného centra Lono zásadná zmena, a to, že na konci letných prázdnin som sa rozhodla neotvoriť Eko škôlku Lieska.

  Natískalo sa mi do cesty mnoho impulzov, prečo tak učiniť. Dlho som sa bránila vidieť ich. Precítiť jednotlivé situácie a životné "šťuchance" v nekonečnom kolobehu riadenia škôlky a vlastnej rodiny, nebolo vôbec jednoduché. Po dvoch rokoch intenzívnej práce na projekte Eko škôlka Lieska prišli dvojmesačné prázdniny. Prehriata zem a dni strávené na polo samote v Nových Osadách, kde máme svoj rozostavaný dom s pozemkom, ma naplnili neskutočnou silou. Opäť po dlhej dobe som zažila neopísateľný pocit napojenia na ZDROJ.

  Čas sa zrazu zastavil a ja som konečne vydýchla. S výdychom sa zo mňa vylial vodopád sĺz a rozhodnutie pozastaviť môj projekt. Možno som tak učinila pre nastávajúce rozhodnutie - či si nechám našu dcérku Viviánku v domácom vzdelávaní, a možno to bolo pre nekonečné problémy s prenájmom priestorov, možno to bolo pre môj zhoršujúci sa zdravotný stav a možno to bolo pre nečakané odhlásenie niektorých detičiek zo škôlky, možno to bolo pre nedostatok financií a personálnych síl... Bolo príliš veľa podnetov k zamysleniu sa...

  A však ten najzásadnejší dôvod, prečo som moju škôločku neotvorila, vyplával na povrch počas krásnej jesene, ktorú som si precítila skutočne intenzívne, cez pocity obrovskej bolesti a straty, cez dych vyrážajúci hnev, až po "bohačistú" rezignáciu, neskôr cez pocity obrovského šťastia a vďaky... dnes cítim objímajúce zmierenie, teplo a pokoj, vďaka tomu, že som sa dokázala cez liečivé procesy, naladiť na samú seba. A získať pre seba čas. Znovu objaviť seba, cez ranný beh, cez duchaprítomnú asthanga jogu, cez vedomé prijímanie potravy fyzicky ale i duševne, cez spracovanie byliniek z mojej záhrady až po tvorbu drobností pre mojich blízkych k blížiacemu sa Štedrému večeru....

  Prišla som na to, že počas tých dvoch rokov som rozdala zo seba všetko čo som mohla, ku koncu som išla na dlh - sama voči sebe. Nosila som vaše deti v šatkách keď nastupovali ku mne ako dvojročné "bábätká", varila im tú najvýživnejšiu stravu, snažila som sa im odovzdať tie najsprávnejšie morálne a duchovné hodnoty... Mojim zámerom bolo - spraviť službu našej Zemi, ľudstvu a vzostupu jednotlivcov...tých malých dušičiek, ktoré tak veľmi potrebujú nás - v prítomnosti - silných a stojacich pevne na zemi - vo vertikále objímajúcich celý vesmír i zemské jadro, nás vyrovnaných sprievodcov, učiteľov, vychovávateľov, rodičov... Moja práca však prestávala byť časom pravdivá. V preťažení som sa stávala čoraz viac podráždenou a to najmä voči svojej rodine, svojim blízkym, menej vnímavou, menej prítomnou a viac strojom...ktorý sa kazí, a prestáva cítiť...

  Dnes, sa opäť vraciam na začiatok myšlienky, s ktorou som zakladala LONO, asi 5 rokov dozadu.

  Buďme prosím pravdiví voči sebe i svetu, buďme prosím prítomní v pominuteľnom okamžiku, žime kreatívne a tvorme umenie vlastnými rukami, vlastným hlasom, vlastným srdcom..., buďme láskaví, pokorní a úctiví...Pomáhajme si a velebme si naše spoločenstvo... Žime pekne a bez výčitiek...buďme hodní napodobňovania...žime duchovne v čistote duše...rešpektujme sa navzájom, rešpektujme samých seba...

  Môj projekt Eko škôlka Lieska je teda pozastavený, kým nebudú hotové moje vlastné priestory pre prácu s detičkami, zvieratkami ale i dospelými, kým nenájdem dosť ochotných ľudí tvoriť spoločne a kým nenačerpám nové sily. V rámci rodinného centra zatiaľ vediem Detskú jogu a Ashanga jogu. Verím, že v novom roku sa mi podarí zorganizovať viacero besied a prednášok na rôzne témy týkajúce sa výživy, výchovy a vzdelávania, ale i tehotenstva a pôrodu a mnohé iné... Mojim cieľom je blaho sveta...začínam teda odznova - nachádzam blaho v sebe... a snažím sa strážiť si vlastné hranice...

  Želám všetkým učiteľom a sprievodcom detí, vychovávateľom a všetkým rodičom, aby to dokázali spolu so mnou. Aby sme dokázali rozlišovať medzi tým, čo si myslíme a čo cítime a medzi tým, čo skutočne sme.... aby sme si dokázali stáť za svojimi rozhodnutiami, ale aby sme dokázali obhájiť aj vlastné hranice - pred samým sebou...

  Ešte pred úplným uzatvorením tejto témy, by som sa ešte raz chcela poďakovať viacerým z vás.

  V prvom rade môjmu manželovi Milošovi, ktorý pri mne stál v tých najťažších chvíľach, kedy nešli veci až tak ľahko, ako sa na prvý pohľad mohlo javiť a za veľkú spoluprácu pri aktívnom tvorení priestorov pre hru, pre deti, pre škôlku...

  Mojej mame, babke, Jankovi, bratovi a sestre, za to že ukrojili zo svojho pohodlia a životného priestoru a umožnili mi prevádzkovať škôlku v podkroví ich rodinného domu.

  Mojim dcéram, ďakujem za nesmiernu trpezlivosť a nekonečnú lásku, ktorá je mi najväčším hnacím motorom pre všetky moje sny a ciele...

  Ďakujem všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na spúšťaní projektu Lieska – Lucka s Adelkou a malým Alexom, Lucka s Ninkou, Veronika s Hankou, Gabika a Peťo s malou Aničkou, Martinka s Lenkou a Tomáškom, Kristínka s Matiaskom a mnohí ďalší.... vďaka vám som nadobudla nesmierne bohatstvo v podobe priateľstiev, verím na celý život...

  Ďakujem i každému jednému dieťatku osobitne, za to že boli súčasťou mojej „svorky“, často zablatenej od hlavy po päty, často v kalužiach pohrúženej do nespútaných bláznovstiev, ale i za to že boli súčasťou našich rituálov v rannom kruhu, pri kŕmení zvierat, a krásnych divadielok...(Karolínka, Vikinka, Lukáško, Goranko, Šimonko, Jakubko, Goranko 2, Nikolasko, Riško, Lili, Ninka, Oliverko, Samko, Lenka, Vivi, Svetlanka, ale i ostatní, ktorí u nás boli len krátko - veľa som sa od vás naučila a každého jedného z vás si nosím hlboko v srdiečku. Mám vás veľmi rada. Niektorí sa mi ozývajú ako sa majú, napíšu prostredníctvom rodičov pár úsmevných slovíčok. Teší ma, že puto medzi mnou a vami zostáva i na diaľku stále veľmi hladivé a krásne čisté...)

  Ďakujem Stanke, ktorá odviedla u nás v škôlke úžasnú prácu, ktorá s obrovskou láskou a nesmiernym citom rozprávala o Matke Zemi, a tvorila s nami nádherné vecičky z prírodnín... a Karpatským Pecúchom, za to že nás previedli našimi slovanskými zvykmi a kúzelnými obradmi....

  Ďakujem aj svokrovcom, ktorí počas minuloročnej predvianočnej deratizácii v našej škôlke, tolerovali pobyt škôlkarov u nás doma na ich pozemku...

  Ďakujem Katke s koníkmi, ale i Evičke s koníkmi za to, že boli ochotní ku nám cestovať a umožnili nám vidieť svet aj z inej perspektívy...

  Ďakujem Zuzke – Gorankovej maminke, za nesmiernu silu, ľudskosť a mnoho objatí, za jedlá, ktoré nám stihla flexibilne navariť a za úsmevy, ktorými nás obdarila...

  Sylvii – Esterkinej a Sárinkinej maminke, ktorá u nás vydržala síce len chvíľku, no pomohla veľa s rozbehom nového školského roka 2016/2017...

  A nakoniec – Klára. Moja najlepšia kolegyňa, spolupracovníčka a priateľka. Ďakujem ti za Tvoj čas, ktorý si u nás nechala, za všetky krásne kolohry a divadielka, za všetky teplé objatia a povzbudivé slová... Si pre mňa veľkým darom v živote... Si darom pre nás Všetkých...

  Tiež chcem poďakovať celému kolektívu WALDORFSKEJ školy v Bratislave, ale i malému kolektívu Waldorfskej škôlky v Senci, že môžem byť súčasťou SPOLOČENSTVA. I vďaka tomu cítim jedinečnosť môjho bytia.

  Všetkým želám prekrásny advent, čarovné Vianoce a Nový rok nech je tým najlepším štartom pre tie správne rozhodnutia.

  --

  S láskou a úctou Petra Červenáková

  (zakladateľka OZ LONO)

  tel.: 0918 189 575

  petra@lono.sk

  www.lono.sk

   


  Dajte o nás vedieť na sociálnych sieťach. Ďakujeme!