Lono, o naturálnom prístupe k naším deťom

 • O nás
 • Aktuality
 • Eko škôlka Lieska
 • Články
 • Galéria
 • Kontakt
 • Podpora

 • Náš etický kódex

  Prostredníctvom etického kódexu dáva organizácia LONO na vedomie svojim pracovníkom i okoliu, že etika je dôležitou súčasťou jej kultúry a aktivít.

  Nájdete tu súhrn morálnych požiadaviek a pravidiel, ktoré majú podobu noriem, princípov a ideálov, podľa ktorých by sa mal riadiť každý člen organizácie, ako aj organizácia ako celok vo vzťahu k svojmu externému i internému prostrediu. Úlohou kódexu je teda usmerniť správanie sa pracovníkov, ako i organizácie ako takej.

  Etický kódex vystihuje špecifickosť občianskeho združenia, naše národné a kultúrne špecifiká a vychádza z potrieb organizácie LONO. Medzi základné vlastnosti nášho kódexu patrí jedinečnosť, jasnosť, zrozumiteľnosť, jednoznačnosť, realistickosť. Je verejne prístupný a kontrolovateľný.

  Dôležitou časťou tvorby nášho etického kódexu je implementácia (uvedenie plánu, programu,  stratégie do praxe). Vytvorením, prijatím, zverejnením a implementáciou etického kódexu však nezískava organizácia LONO záruku, že sa jej členovia budú automaticky správať eticky. Dôležité však je, že vďaka kódexu si budú morálne požiadavky a pravidlá plne uvedomovať a môže im pomôcť pri rozhodovaní sa v prípade neistoty ohľadom svojho konania. 

  (Použité zdroje: http://www.etickykodex.sk/etickykodex.html)

   

  „Študujeme odbornú a alternatívnu literatúru v oblasti počatia, tehotenstva, pôrodu, zdravia, výživy, výchovy a vzdelávania detí, pedagogiky, čítame knihy o zvieratách a ich priaznivých účinkoch na človeka, zúčastňujeme sa rôznych seminárov, konferencií a certifikačných kurzov na vyššie spomínané témy, sebavzdelávame sa, venujeme pozornosť odborným a alternatívnym článkom a webovým stránkam.

  Skôr však, než použijeme v praxi akúkoľvek prečítanú knihu, skôr než aplikujeme akúkoľvek vypočutú teóriu o tom, ako máme pracovať s našimi klientmi, sa riadime princípom ľudskosti. A to tak, že čítame z vás vaše emócie, cítime vaše pocity, počúvame vaše potreby...celistvo. Sme tu pre vás.“

                                                               Petra Červenáková                           

   

  MORÁLNE PRINCÍPY ORGANIZÁCIE LONO

   1.       Uctievame prírodu, veríme v jej silu a sme jej súčasťou. Prechovávame k nej lásku aj tým, že učíme deti prirodzeným spôsobom jej zákonitosti a to najmä vlastným vzorom správania. 

  • Zem – pôda – hlina je tu pre tých najmenších, chrobáčikov, mravčekov a iných živých podzemných tvorov. Je domovom pre krtkov, perinkou pre semienka, z ktorých raz vyrastie tráva,  kvety, rastliny, kríky, či stromy. Bez jej zásluhy by sme nemali  potravu a rastliny, ktoré nám dávajú kyslík. Preto na ňu nehádžeme odpadky a nevylievame do nej chemikálie.
  • Tráva, kvety, rastliny, kríky i stromy sú tu preto, aby nás potešili svojou krásou a dávajú nám kyslík, ktorý dýchame, vďaka ktorému sme živí. Preto sa správame k nim úctivo, netrháme ich len tak bez rozmyslu, stromy nerúbeme len preto, že sa nám už na tom mieste v našej záhrade nepáčia a prejavujeme im lásku tým, že ich necháme rásť.
  • Drevo rodí oheň, ktorý nás chráni pred chladom a zimou, a ktorý nám umožňuje jesť varenú stravu. Preto ho nepálime len tak bez rozmyslu, aby sme sa ho zbavili, keď nám v našej záhrade zaberá miesto, ale jeho zdroj tepla využívame tak, aby nám bolo osožný.
  • Oheň je tvorca, ale i ničiteľ. Preto sa s ním nezahrávame, nepoužívame zábavnú pirotechniku, ktorá plaší zvieratá, nezakladáme ho v lesoch na nevhodných miestach, kde by mohol ohroziť našu krásnu prírodu. Sklenené nádoby neponechávame na slnku a to z dôvodu možného spôsobenia požiaru. Sú ľudia, ktorých živiteľom je oheň. Niektorí prostredníctvom ohňa dokážu zohnúť železo, iní s ohňom točia na špeciálnych reťaziach a tak vytvárajú v tme prekrásne obrazy.  Prírodný zdroj tepla – slnko, využívame okrem prirodzeného získavania vitamínu D i na zohrievanie vody, s ktorou sa večer pred spaním môžeme umyť...
  • Voda je bohyňa života. Vďaka nej rastú stromy, žijú zvieratá žijeme my. Veď už prvých 9 mesiacov nášho bytia sme si v nej spokojne hoveli a neuveriteľným spôsobom sa i vďaka nej vyvíjali do voňavého miminka. Preto jej vzdávame úctu tým, že ju míňame vždy šetrne. Prirodzený zdroj vody – dážď odchytávame do nádob. Vodu z nich potom môžeme ponúknuť zvieratám na pitie, alebo s ňou poliať v období sucha zeleninu, či stromy v našej záhrade.
  • Vzduch – kyslík  dýchajú okrem nás aj iné živé bytosti, zvieratká, vtáky, chrobáčiky. Bez neho by sme umreli. Bez  neho by sme sa nikdy nenarodili na tejto Zemi. Preto nevypúšťame do ovzdušia škodliviny – nefajčíme a vždy, keď nám to čo  len trochu dovolí spoločnosť, ktorej sme súčasťou i my, pre náš presun využijeme iný spôsob dopravy, než je ten, čo náš drahocenný kyslík špiní a zabíja.
  • ...

    2.       Máme radi zvieratá, staráme sa o ne, ochraňujeme ich, kŕmime ich, liečime ich – ak je to nutné... Prechovávame k nim lásku aj tým, že učíme deti prirodzeným spôsobom o ich ríši a to najmä vlastným vzorom správania. 

   

  "Pokiaľ sa môžeme plnohodnotne stravovať, šatiť a žiť bez toho, aby sme zbíjali iné živé tvory, neexistuje jediný argument, ktorým by som mohol takúto zbytočnú smrť obhájiť!“

   

  • Zvieratá nám robia radosť, mnoho krát sa stávajú našimi najlepšími priateľmi a často krát dokážu človeka vyliečiť, či zachrániť zo života ohrozujúcej situácie. Niektoré nás ochraňujú pred nebezpečenstvom, iné nám zas poskytujú mlieko, či vajcia. Preto sa i k zvieratám správame úctivo, netýrame ich, nebijeme ich, nekričíme na ne, nezabíjame ich...
  • Niektorí ľudia jedia zvieracie mäso, ktoré si kúpia v hypermarkete. My však zastávame názor, že človek, čo túži zjesť zviera, by si ho mal aj sám uloviť  a zabiť. Tak ako to funguje v prírode, medzi predátormi. Sme absolútni odporcovia konzumácie zvierat, ktoré boli pred ich smrťou kŕmené antibiotikami, steroidmi, či chované v malých klietkach. ... (nasledujúce odkazy poukazujú na systém, ktorý odsudzujeme a nechceme byť jeho súčasťou:1, 2 )  
  • Starostlivosť o zvieratá, ktoré pracujú u nás s ľudskými emóciami, je na prvom mieste. Doprajeme im kvalitnú stravu, dostatočný pitný režim, špičkovú veterinárnu i alternatívnu liečbu (ak to zviera potrebuje), masáže a najmä lásku. U koní sa pravidelne staráme o úpravu kopýt.
  • Ak naše zvieratá nemajú svoj deň, ohľaduplne rešpektujeme ich rozpoloženie a snažíme sa stretnutie s klientom po dohode preložiť na iný deň.
  • Vyhýbame sa používaniu a vyrábaniu výrobkov obsahujúcich palmový olej, či živočíšny tuk z komerčných nákupných centier a predajní. (rozumej, nepoužívame produkt, ktorý nie je humánny...)

   

   3. Máme sa radi a máme radi i ostatných. Sme ľudia. Máme ľudské vlastnosti. Iste okrem tých pozitívnych sa nájdu aj nejaké tie nepekné. V konečnom dôsledku sa snažíme ich eliminovať a v práci sa správame vždy profesionálne a seriózne.  

  • Sme vždy aktívni, energickí, ambiciózni, poctiví, obetaví, originálni, pozorní a cieľavedomí. Okrem iného má prednosť v našich rozhodnutiach vnútorná intuícia pred nekompromisným rozumom. Keď raz niečo sľúbime, dodržíme slovo – sme spoľahliví, ohľaduplní, prívetiví, rozhodní, sebavedomí, dôveryhodní, skúsení vo svojom obore, predvídaví a tvoriví. Naplánované aktivity si plníme vždy zodpovedne, vynaliezavo, svedomito a najmä poriadne.
  • Snažíme o asertivitu aj v neľahkých situáciách. Našou prednosťou sú vlastnosti ako je humánnosť, prirodzenosť, citlivosť, čestnosť, poriadkumilovnosť, diskrétnosť, otvorenosť a úprimnosť.
  • Ku zvieratám a našim klientom pristupujeme vždy pokojne, ochotne, optimisticky, priateľsky, seriózne a vnímavo. Počas komunikácie s nimi sme láskaví, chápaví, pravdiví, taktní, solídni a rozhodní.
  • Sme milujúci, disciplinovaní, odvážni, hospodárni, poctiví, skromní, slušní, v žiadnom prípade nie vulgárni, pretože našu prácu, našich klientov i zvieratá si nesmierne vážime.
  • Robíme všetko preto, aby sme boli spokojní s našou prácou a aby boli spokojní s ňou i naši klienti.
  • Zúčastňujeme sa spoločenských akcií, ktoré Lono podľa potreby organizuje, pre upevnenie medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve.
  • V prípade nehody, alebo nejakého úrazu, či už nášho, alebo niekoho iného, nepodliehame panike, sme statoční. Poraneného neľutujeme slovami, ale prejavíme súcit láskavým a nežným dotykom.
  • Pretlak našich emócií nevypúšťame počas našej práce, sme trpezliví, vyrovnaní, stáli, vytrvalí a rozvážni.
  • Do práce chodíme vždy len zdraví, nakoľko pracujeme väčšinou s deťmi.
  • Do práce prichádzame vždy upravení, nie sme výstrední, skôr nenápadní, splývajúci s prírodou (nepoužívame výrazný make – up, nelakujeme si nechty, nepoužívame antiperspiranty a parfémi, ktoré obsahujú chemické zložky – používame prírodnú kozmetiku – Alverde, Weleda...prírodné mydlá a oleje). Uprednostňujeme odev s prírodných materiálov a v prírodných farbách (nie kriklavých), bez rušivých nápisov  či nášiviek. Ku zvieratám nosíme pevnú obuv a odev vhodný k nim.
  • Náš odev a pracovný materiál, ktorý je potrebné pravidelne umývať, prať a čistiť, nie je vystavovaný nepotrebným chemickým látkam. Uprednostňujeme čistiace a pracie prostriedky, ktoré nezaťažujú prírodu ich zloženie je teda na prírodnej báze. (mydlové orechy, prírodné mydlá, glycerin...)
  • Za svoju bezpečnosť si zodpovedáme sami, Lono neberie na seba zodpovednosť za možný úraz pri práci so zvieratami.
  • Netolerujeme užívanie akýchkoľvek utlmujúcich liekov, alkoholu, omamných a psychotropných látok, či fajčenie. 

     4.       Deti sú naša budúcnosť. Deti sú naše šťastie, náš zmysel života...

  • V našich činnostiach a aktivitách zavádzame do praxe komunikačné modely a princípy prístupu k deťom, ktoré sú pomerne nové, resp. širokej verejnosti možno nie príliš známe. Preto organizácia Lono spomína v nasledujúcich bodoch aspoň niektoré z nich, ktoré považuje v komunikácií a v prístupe k deťom za efektívne a správne.
  • Prvá autorka, ktorá nás oslovila je práve psychoterapeutka Jean Liedlofová, ktorá opisuje vo svojej knihe Koncept kontinua, ako pristupovať k našim deťom tak, aby z nich raz vyrástli vyrovnaní dospelí ľudia, ktorí si vážia samých seba i život samotný. Hovorí o tom, ako je dôležité miminko od narodenia veľa nosiť, aby mohlo cítiť bezpečie, súčasne vnímať reálny a zmysluplný život svojich rodičov a byť toho dobrodružstva aktívne súčasťou. Okrem iného píše aj o prejavoch akútnej deprivácie z nedostatku fyzického kontaktu, za ktorú môže práve používanie všetkých tých „vylepšovákov“ dnešnej modernej konzumnej spoločnosti. Dieťa tak svoju túžbu po osobe, ktorá ho nikdy neopustí, nahrádza neživými predmetmi (cumlíkmi, plyšákmi...), cmúľaním prsta, či v neskoršom veku redukuje na závislosť na alkohole, drogách, počítačových hrách... Taktiež spomína prirodzený pud sebazáchovy malých detí, ktorý sa u našich západných potomkov stráca práve kvôli tomu, že ich uväzňujeme do ohrádok, za mreže postieľok, pripútavame ich do autosedačiek, stoličiek na kŕmenie a kočíkov... stráca sa preto, že sme im stále v pätách a nenecháme ich slobodne rásť, objavovať svet a vyvíjať sa. V Lone sa teda snažíme o pravý opak i napriek tomu, že niektorí to považujú za science fiction. Nie sme teda zástancovia ohrádok a iných spôsobov „uväzňovania“ detí, pretože okrem toho, že naštrbujú blízky vzťah medzi matkou a jej dieťatkom, bránia prirodzenému vývoju, čo sa neskôr môže prejaviť aj delikvenciou, alkoholizmom, drogovou závislosťou, či inými spôsobmi dávania najavo svojho nesúhlasu... Deti u nás v Lone sa učia tým, že napodobňujú nás dospelých. Dávame im možnosť sledovať vzory a necháme ich nasledovať a osvojovať si naše správanie, rituály, rôzne činnosti, pohyby..., našu komunikáciu, naše prejavy, i za cenu, že narobia pri tom neporiadok... Vychádzame deťom v ústrety a snažíme sa robiť všetko tak, aby to bolo v súlade s ich evolučne vrytým očakávaním. (Niečo o Jeaninej knihe a jej filozofii nájdete i na nasledujúcich odkazoch: 1, 2. Tiež si môžete pozrieť video o Koncepte kontinua TU v anglickom jazyku.)
  • Druhou a veľmi významnou osobnosťou je pre nás Mária Montessori. O nej a jej práci sa môžte dočítať vo viacerých publikáciach a odborných článkoch.
  • Neoddeliteľnou súčasťou nášho štúdia sú knihy a prednášky R.Steinera.
  • Ďalšou inšpiráciou pre našu prácu je Naomi Aldort. (O jej filozofii sa dozviete viac v týchto videách: 1, 2.) V bodoch uvádzame obsah druhého videa: 1. Dieťa je nezávislé a samostatné, keď sa riadi tým, čo samé cíti... 2. Dieťa má vždycky pravdu – vaše dieťa je ako vietor... 3. Poslušnosť nie je našim cieľom... 4. Predstava, že by sa mali malé deti hrať s ostatnými malými deťmi, to je skutočne zlý nápad... 5. Vaše dieťa sa zlostí, vy sa zlostíte... 6. Keď deťom pomáhame, poškodzujeme ich sebavedomie – dajte deťom veci, ktoré zvládnu, alebo pokiaľ niečo nezvládajú, tak im to nedovoľte, aby z toho neboli frustrované... 7. Chvála a odmeny ničia sebavedomie a motiváciu...
  • Veľmi nám v našej práci pomáha i kniha od 4 autorov (Pavel Kopriva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Koprivová) Respektovat a bý respektován, ktorej obsah je stručne a prehľadne uverejnený TUViac nájdete na ich webstránke.
  • Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim našu prácu je kniha od Wiliama SearsaMarthy Searsovej – Kontaktní rodičovstvíManželia Searsoví rozdelili tento smer do 7 bodov: Bonding, Kojenie, Nosenie detí, Spoločné spanie, Dôvera v plač dieťaťa, Vyrovnaný osobnostný a rodinný život - vymedzenie hraníc, Pozor na „cvičiteľov“ detí. Kontaktné rodičovstvo je predovšetkým životný štýl. Veľa rodičov preferuje jeho princípy a ani nevie, že ide o nejakú filozofiu prístupu k výchove detí.  Jednoducho ho používajú inštinktívne. To preto, že kontaktné rodičovstvo je metóda, založená na prirodzenom načúvaní a odpovedaní na potreby svojho dieťaťa. Kontaktné rodičovstvo znamená naučiť sa pozorne vnímať podnety dieťaťa a správne na ne reagovať. Najmä prvé 3 mesiace vyžaduje táto rola obrovskú dávku trpezlivosti. Neznamená to však, že dieťa je vychovávané bez hraníc. Rodičia sa musia naučiť rozlišovať medzi potrebami a požiadavkami. Prvých 6 mesiacov sú však tieto dva pojmy totožné. Okolo 7 mesiaca veku dieťaťa kontaktní rodičia už bez problémov rozlíšia plač, na ktorý je potrebné reagovať, od toho, ktorý dieťa pravdepodobne zvládne samo. Opakované pozitívne reakcie dieťa naučia dôvere, vďaka ktorej dokáže lepšie akceptovať zákazy v neskoršom veku, keď začne vyžadovať veci, ktoré nutne nepotrebuje. Ide v podstate o úzku vzťahovú väzba medzi rodičom a dieťaťom. S deťmi sme v neustálom kontakte, odpovedáme na ich často krát veľmi nenápadné signály a spĺňame ich potreby.  Predpokladom zdravého vývinu dieťaťa je bezpečná väzba na osobu, ktorá preň predstavuje najdôležitejšiu oporu v jeho živote. Kontaktné rodičovstvo tiež zdôrazňuje, že starostlivosť  o maminku je jedným zo spôsobov, ako sa môžu ostatní členovia domácnosti starať o miminko.
  • V neposlednom rade musíme spomenúť autorku kníh Nežná náruč rodičuRozvíjej se, deťátkoEvu Kiedroňovú. Ovplyvnila do určitej miery náš postoj k manipulácií s novorodencom a objasnila nám mnohé nejasnosti v oblasti psychomotorického vývoja detí. Aj keď mnohé jej názory sa nezlučujú z vyššie uvedenými teoŕiami, ktoré dávame na prvé miesto, snažíme sa pridržiavať i niekoho, kto stojí tak trochu na druhej strane brehu. 

   5.       Vychádzame z toho, že bez pohybu by sme zahynuli.

  • Radi sa hýbeme, športujeme, spájame pohyb s duchovnom... Prostredníctvom športu máme možnosť ventilovať nahromadenú energiu, relaxovať, čistiť sa...rásť.
  • Okrem dobrej fyzickej kondície nás šport obohacuje i v duševnej a duchovnej rovine. Spiritualita je pre nás rovnako dôležitá ako život. Pretože život bez duchovna by bol pre nás väzením.
  • Radi trávime čas vonku na čerstvom vzduchu, preto sa snažíme väčšinu našich činností a aktivít presunúť do prírody.

     6.      Záleží nám na priateľstve.

  • Medziľudské vzťahy sú pre nás nesmierne dôležité. Páči sa nám, keď môžeme byť súčasťou kruhu ľudí, ktorých máme radi, zdieľame s nimi rovnaké alebo podobné postoje. Preto sa navzájom k sebe správame úctivo, fér a z láskou.
  • Na pracovisku sa nehádame, nie sme k sebe vulgárni, či sebeckí.
  • Humanita u nás spočíva v tom, že žiadny človek nie je nikdy obetovaný pre nejaký cieľ.

   7.      Vzdelanie nás posúva vpred.

  • Je našou výzvou a baví nás učiť sa nové veci.
  • Sme zanietení a vždy  otvorení novým poznatkom.
  • Milujeme knihy...
  • Myslíme...

   8.      Umenie nám otvára brány k spiritualite.

  • Baví nás pozorovať ho, no i tvoriť.
  • Umenie nám dáva vždy možnosť voľby, oslobodzuje naše mysle a vnáša do našich životov svetlo.

   9.      Peniaze a hmotné statky uvádzame preto, že zatiaľ sa nám nepodarilo vybudovať systém, ktorý by mohol fungovať na báze výmenného obchodu.  Preto sú pre nás zatiaľ dôležité, i keď na poslednom mieste v našom hodnotovom rebríčku.

  • Vážime si našu prácu a teda aj peniaze, ktoré za ňu dostaneme. Vždy ich využívame rozumne, uvážene, premyslene.
  • Nie sme však otrokmi hmotných statkov a zastávame názor, že veci majú slúžiť nám, nie my im. Vážime si všetko, čo máme - vlastníme, ale seba a ostatných živých tvorov si vážime viac.
  • Nedovolíme teda, aby nás obmedzovali v našom osobnom raste, vývoji, v našich duševných pôžitkoch. Veci sú pominuteľné, za to zážitky ostávajú vryté v našich schránkach do smrti.
  • Deti sa teda u nás môžu váľať po zemi, jesť rukami, experimentovať s farbami, hrať sa v blate, blázniť sa so zvieratami...i za tú daň, že sa pritom zašpinia, možno roztrhajú tričko, či zafúľajú tváričky...

   


  Dajte o nás vedieť na sociálnych sieťach. Ďakujeme!