Lono, o naturálnom prístupe k naším deťom

 • O nás
 • Aktuality
 • Eko škôlka Lieska
 • Články
 • Galéria
 • Kontakt
 • Podpora

 • Montessori

  Pojem MONTESSORI: Za pojmom MONTESSORI stojí žena  Mária Montessori, ktorá sa narodila viac než pred 100 rokmi v Taliansku. Tu vyštudovala medicínu a neskôr pôsobila ako liečebná pedagogička.  Vďaka jej elánu, ctižiadosti a vzdelaniu sa jej podarilo to, že ucelila celý pedagogický systém. Táto žena vymyslela úžasný pedagogický smer, ktorý je ucelený ale i  univerzálny, pretože funguje po celom svete úplne rovnako, pokiaľ teda rešpektujeme všetky jeho princípy. Celý smer je založený na tom, že Mária pozorovala veľmi dlho deti. Všetky pomôcky a princípy, ktoré vymyslela  a ktorým dala zmysel, sú odpozorované od detí. To je veľmi dôležité, že to nie je o tom, že keď dospelý niečo povie, tak to tak musí byť, ale proste sa učíme od našich detí. Je napr. jeden princíp, ktorý sa nazýva senzitívne myslenie, a ten pozorovala 21 rokov. Takže to nie je niečo čo vymyslela za jeden deň. 

  Oblasť

  Optimálne senzitívne obdobie

  (spoje sa vytvárajú najrýchlejšie)

  Ďalšie optimálne obdobie

  (posilňovanie spojov)

  emočná inteligencia

  0-2 roky

  2-5 rokov

  rozvoj motoriky

  0-2 roky

  2-5 rokov

  zrak

  0-2 roky

  2-5 rokov

  sluch

  4-8 mesiacov

  8 mesiacov – 5 rokov

  vnímanie hudby

  0-3 roky

  3-10 rokov

  schopnosť myslieť

  0-4 roky

  4-10 rokov

  osvojenie cudzieho jazyka

  5-10 rokov

   

   

  Princípy a zásady MONTESSORI pedagogiky: (Princípy je nutné dodržiavať všetky, ako náhle sa vypustí jeden, smer Montessori by nemusel fungovať...)

  -         Pani Montessori bola toho názoru, že by sa nemal oddeľovať život v škôlke, v škole a doma. Malo by to vytvárať jednu veľkú jednotu.

  -         Rešpekt k dieťaťu je v tejto pedagogike veľkým gro...

  -         Absorbujúci duch (Maria Montessori nazvala myseľ dieťaťa „absorbujúcou“ pre jej schopnosť vstrebať, naučiť sa a skladovať veľké množstvo poznatkov bez úsilia a námahy. Nikto nenaučí dieťa koordinovať pohyby, chodiť, rozprávať. Všetko musí urobiť samé a vzhľadom na náročnosť týchto úloh to zvládne v neuveriteľne krátkom čase.)

  -         Senzitívna fáza

  -         Pripravené prostredie

  -         Slobodná voľba

  -         Heterogénne skupiny

  -         Polarizácia pozornosti – Deti môžu pracovať s danou pomôckou ako dlho chcú, nevytrhávame ich z ich činnosti. Niečo iné je, ak dieťa pracuje s danou pomôckou tak ako sa nemá, od toho je tam lektor, pedagóg, rodič, aby dieťa usmernil.

  -         „Pomôž mi, aby som to dokázal sám!“

  -         Deti nenútime, neukazujeme im, neprikazujeme im čo si majú vybrať za prácu, deti intuitívne idú po tom, čo ich baví – to je tá slobodná voľba. Dieťa si intuitívne vyberie pomôcku, môže s ňou pracovať ako dlho chce, kde chce – buď na koberci, alebo na tácke, či pri stole, a tiež môžu pracovať s kým chcú (nie je to vyložene individualistický systém)...

  -         Slobodu si ale nepletieme s voľnou výchovou. Tá sloboda má práve určité pravidlá a hranice, ktoré si dohadujeme s deťmi spoločne. Sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého. Učíme sa k určitému rešpektu, takže pracujeme potichu, aby sa deti navzájom nerušili... v triede chodia pomaly, aby si navzájom nezhodili nejakú pomôcku, a dôležitá vec je, že dieťa danú pomôcku vráti na to miesto, odkiaľ ju vzalo – v takom stave v ako si ju požičalo, aby bola pripravená pre kamaráta... tu ide tiež o rozvoj tolerancie a rešpektu k druhým...

   

  Hlavné oblasti MONTESSORI:

  1. CVIČENIA Z PRAKTICKÉHO ŽIVOTAaktivity z bežného života (strúhanie, rezanie, presýpanie, prelievanie – mokré aktivity – hra s vodou...)
  2. ZMYSLOVÁ VÝCHOVA
  3. MATEMATIKA
  4. KOZMICKÁ VÝCHOVA
  5. JAZYKOVÁ VÝCHOVA

   

  Montessori a jej pravidlá: Montessori pedagogika nie je iba o didaktických pomôckach, ale hlavne o prístupe k dieťaťu. Preto sa tu ctí pravidlo, že nielen deti rešpektujú nás ako dospelých, ale aj my rešpektujeme ich osobnosť.  Je teda dôležité stanoviť si nejaké pravidlá, ktoré si stanovujeme spolu s deťmi. Tými pravidlami sa neriadia len deti, ale aj my dospelí.

  Záleží na každom z nás, čo je pre nás najviac dôležité, aké pravidlá si spolu s deťmi vytvoríme. Dôležité však je, aby boli tie pravidlá zmysluplné, logické, a aby sme ich tvorili spolu.

  Pripravené prostredie je vybavené materiálom, ktorý zodpovedá mentálnej úrovni dieťaťa. Ponúka aktivity, ktoré stimulujú záujem dieťaťa a uspokojujú jeho vnútorné potreby. Jednou z dôležitých vlastností pripraveného prostredia je, že všetko zariadenie je rozmermi prispôsobené deťom: nielen nábytok, ale aj kľučky, obrazy zavesené v úrovni detí, a zrkadlá. V skrinkách, vo výške prístupnej všetkým deťom, sú uložené iba pomôcky a náradie, ktoré môžu deti používať. Ostatný materiál je mimo. Pripravené prostredie vyzýva dieťa samé k činnosti. Je potrebné, aby miestnosti, v ktorých sa deti po celý deň pohybujú, boli esteticky zladené, výzdoba musí byť však veľmi jednoduchá a funkčná (náučného charakteru), aby zbytočne neodpútavala pozornosť dieťaťa.

   

  Špecifikom Montessori metódy je používanie špeciálneho didaktického materiálu rozdeleného do niekoľkých skupín podľa schopnosti, ktorú rozvíja. Materiál je krásny na vzhľad, príjemný na dotyk, dokáže vzbudiť pozornosť dieťaťa, je jasne štrukturovaný, navzájom na seba nadväzuje a zároveň umožňuje vlastnú kontrolu chýb. Je umiestnený v otvorených policových skrinkách, kedykoľvek prístupný dieťaťu. Každá vec má určené miesto. Ak dieťa ukončí prácu s materiálom, je vedené k tomu, aby ho vrátilo na pôvodné miesto. Práca s materiálom spočívajúca v usporadúvaní, postupnosti, klasifikácii, porovnávaní a systematizácii, vedie dieťa ku koordinácii a kontrole pohybov a zároveň nastoľuje poriadok v jeho vnútri. Vďaka dômyselnému materiálu zapája do činnosti všetky zmysly, rozvíja svoju motoriku a zároveň vykonáva základné cvičenia inteligencie (učí sa rozlišovať, selektovať, porovnávať, abstrahovať a klasifikovať). Pracuje svojím vlastným tempom. Materiál mu umožňuje postupovať od jednoduchého k zložitejšiemu, od konkrétneho uchopenia k abstraktnému pochopeniu.

  Dôležitým rysom Montessori pedagogiky je miešanie rôznych vekových kategórií v triede.

   

  Zdroj:http://www.montessori-doma.sk/linky.php

   

  Montessori  z kurzu s Mgr. Erikou Tichou

  Mária Montessori

  • Narodená v Taliansku v úradnej rodine (Rím)
  • Prvá žena v Taliansku, ktorá vyštudovala medicínu
  • Pracovala na psychiatrií, neskôr študovala pedagogiku a psychológiu
  • Založila Dom detí pre opustené deti z ulice (1907) a neskôr poradňu pre rodičov
  • Jej syn Mário vymyslel celý matematický materiál
  • India a Holandsko – podporovali inovatívne prístupy (Zelhelm – miesto, kde nájdete múzeum M.Montessori)
  • Inšpirovali ju

  -         J.M.Gaspard Itard (izolácia jednotlivých zmyslov, kontrast vnemov)

  -         E.Séguin (individuálna stimulácia dieťaťa, zmyslový materiál – vkladačky...)

  Princípy Montessori pedagogiky

       0. Pripravené prostredie

  • Rešpektujeme vývin pri voľbe materiálu (príliš veľa materiálu=chaos v hlave)
  • Dieťaťu ponúkame dostatok podnetov – možnosť výberu, možnosť samostatnej voľby materiálu
  • Dodržiavame zásadu vekovej primeranosti
  • Pri výbere materiálov dbáme na váhu jednotlivých predmetov
  • Prostredie ovplyvňuje správanie dieťaťa, preto vychádzame vždy z toho, čo chce dieťa, čo ho baví...
  • má byť estetické
  1. Polarizácia pozornosti

  -         dieťa je schopné koncentrovať svoj záujem

  -         ovplyvňuje vzťah k prostrediu

  A - prípravné štádium

  Dieťa nie je rozhodnuté s čím by sa chcelo hrať

  B – štádium veľkej práce

  Dieťa nereaguje na poznámky učiteľa, rodiča...

  C - upokojenie

   

        2.  Slobodná voľba

        3. Rešpektovanie senzitívnych období

  Reč

  0 - 6r.

  Zmysel pre poriadok

  1 - 2,5 r.

  Zjemňovanie zmyslov

  0 – 2, 6r.

  Záujem o malé predmety

  1 – 2r.

  Záujem o pohyb

  1 -4r.

  Sociálny vývin

  2 – 6r.

         4. Absorbujúci duch

  -         Dieťa prijíma všetky dojmy z prostredia absolútne bez námahy (po 6 roku života už len selektívne)

        5. „Pomôž, aby som to dokázal sám.“

  -         Pozorovať dieťa pri hre (pri práci)

  -         Nerušiť dieťa pri práci

   Maretiál:

  musí byť

  -         Čistý

  -         Úplný

  -         Farebný (najmä v matematike)

  -         Fyzicky dostupný

  -         Estetický (musí mať estetické kvality)

  -         v ňom zabudovaná vlastná kontrola chýb

  -         ohraničenie materiálu (podnos, koberec, plocha)

  -         musí podnecovať vlastnú aktivitu dieťaťa

  3 – stupňová lekcia práce s montessori materiálom:

  1. „To je červená“ – ukážem červenú
  2. „Ukáž mi červenú“ – dieťa ukáže červenú
  3. „Aká je to farba?“ – dieťa pomenuje farbu

   

   

  Spracovala: Petra Nenčevová/LONO

   

  Viac o Montessori

  ČO JE MONTESSORI PEDAGOGIKA?

  (filozofia, história, princípy, naše postrehy)

   

  „Počujem a zabudnem. Uvidím a zapamätám si. Uchopím a pochopím.“

   

   

   

  ÚVOD DO MONTESSORI:

   

  Montessori pedagogika je rozsiahla a svetovo uznávaná metodická sústava. Zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Metóda Montessori vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v rannom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja) a správnou formou. Podľa montessoriánskej školy je vhodné s deťmi začať pracovať už vo veku 2 až 2,5 roka, kedy nastáva optimálne obdobie na rozvoj elementárneho tvorivého a intelektového potenciálu dieťaťa pomocou Montessori pomôcok. Deti vedené metodikou Montessori začínajú spontánne písať, čítať a počítať už v predškolskom veku. Cieľom pedagogiky je podporovať u Vášho dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať. (Resp. pokiaľ motivácia nevychádza z vnútra dieťaťa, nemá zmysel mu niečo vnucovať, tak sa nič nenaučí...)

   

  ZÁKLADNÉ PRINCÍPY MONTESSORI ŠKOLY:

   

  • Pomôž mi, aby som to dokázal sám

  Táto prosba, s ktorou sa jedno z detí obrátilo na Mariu Montessori, sa stala hlavným krédom jej pedagogiky. Úlohou dospelých je to, aby dieťa vlastnými silami a svojim

  tempom získalo nové vedomosti a schopnosti, pričom sa mu vytvoria tie najlepšie podmienky.

  • Ruka je nástrojom ducha

  Práca rúk je podľa Montessori základom pre pochopenie predmetov a javov, základom pre rozvoj myslenia a reči. Metodika kladie veľký dôraz na spojenie duševnej aktivity a tvorivej telesnej aktivity. Vychádza sa z konkrétneho poznania pri manipulácii s vecami.

  • Rešpektovanie senzitívnych období

  Senzitívne obdobie je doba, kedy je dieťa obzvlášť citlivé na určité intelektuálne podnety. V tomto období je dieťa schopné vstrebávať nové poznatky a nadobúdať schopnosti prirodzene- tzv. nevedomé učenie.

  • Polarizácia pozornosti

  Dieťa je schopné sústrediť sa intenzívne a dlhodobo iba na prácu, ktorá ho zaujme.

  • Trojstupňová výuka (konkrétne spomenuté vyššie)

  Táto metóda je určená predovšetkým deťom v predškolskom veku. Poznávanie sa skladá z troch krokov: 1. Pomenovanie učiteľom, 2. Znovupoznanie, 3. Aktívne ovládanie

  • Práca s chybou

  Dieťa nie je za chyby trestané ani záporne hodnotené. Chyba má byť ukazovateľom toho, čo je ešte potrebné precvičiť a je chápaná ako bežný a prirodzený prejav v procese učenia. Učiteľ by nemal používať negatívne hodnotenie, ale ponúknuť dieťaťu inú formu kontroly. Pomôcky sú pripravené tak, aby dieťa bolo schopné samo skontrolovať správnosť riešenia.

  • Práca s pochvalou

  Každé dieťa potrebuje pocit istoty, bezpečia a úspechu, no neustále kladné či záporné hodnotenie zo strany dospelých ho obmedzuje. S pochvalou sa v Montessori pedagogike zachádza primerane tak, aby sa dieťa nestalo na pochvale závislé. (Viac rozpracované u Naomi Aldort, ktorá definuje, aký je rozdiel medzi pochvalou a ocenením.)

   

   

  Spracovala: Petra Nenčevová/LONO

   

   

  Farby

  montessori aktivity 0-3 farby

        Skôr než začneme priraďovať farbám názvy sa dieťa učí rozlišovať farby okom. Precvičuje sa to párovaním farieb. Ako prvé zvolíme primárne farby: červená, žltá a modrá. Potom pridáme sekundárne: oranžová, zelená, fialová a iné (ružová, hnedá, čierna, biela). Ponúkame dieťaťu rôzne druhy aktivít na priraďovanie farieb.

        Ak má dieťa dostatočnú prax v rozlišovaní farieb okom, začneme učiť rozlišovanie intenzity farby. Vyberieme si napr. modrú farbu a z nej si pripravíme 8 odtieňov. Dieťa sa učí zoraďovať odtiene od najtmavšieho po najsvetlejší. Postupne sa zdokonaľuje v rozlišovaní aj jemných rozdielov.

       Na pomenovanie farieb použijeme trojkrokovú metódu.

  (zdroj - http://rastiemesmontessori.blogspot.sk/)

   

  „Ako učiť pohode a radosti“ :

   

  Eckhart Tolle : " Pôsobiť si utrpenie vyžaduje veľké úsilie . "

  Naomi dodáva : " Tak prečo utrpenie učiť deti ? "

  Radosť je postoj a spokojnosť je voľba . Deti sa postoje a vnútorné voľby učia od nás . Samozrejme že nie každé dieťa či každý človek je od prírody neustále usmievavý a radostný . Napriek tomu môžeme byť prítomní a spokojní pri všetkých zážitkoch , aj keď sme vážni , sklamaní alebo nedostaneme to , čo chceme . Smútok nie je utrpenie . Utrpenie je príbeh , ktorý si vytvárame o smútku ; hodnotíme ho ako zlý a veci považujeme za niečo iné , než čo sú . Toto všetko sú naučené postoje .

  Vaše dieťa môže byť smutné a plakať . Keď sa snažíme hneď všetko napraviť , vymazať , zrušiť , zmeniť a dieťa rozptýliť ... učíme utrpenie ; odovzdávame správu , že " toto je zlý zážitok , od ktorého musíme utiecť " . Takto učíme postoj , ktorým sme boli obklopení v detstve a ktorý naša kultúra presadzuje dvadsaťštyri hodín sedem dní v týždni . Áno , utrpenie skutočne vyžaduje značné úsilie , oveľa viac ako byť v mieri s tým , čo je - čo je náš prirodzený stav .

  Samozrejme , že prekážkou sú vždy naše vlastné koncepty , ktoré sa k nám dostávajú skrze naše myšlienky . Keď svet rozdelíme na dobré a zlé zážitky , správne a zlé veci a ľudí , odovzdávame dieťaťu svet boja medzi týmito dvoma iluzórnymi silami. Skutočnosť tieto koncepty nemá ; takéto myšlienky vytvorila myseľ . Mraky nie sú zlé a slnko nie je dobré . Veterný deň nie je zlý a pokojný deň dobrý . Život v meste nie je zlý a na vidieku dobrý , rovnako tak ako pád a zlomená noha zlé a zostať zdravý dobré . Tieto udalosti a príhody proste sú . Dejú sa . Myseľ potom hodnotí a triedi a pôsobí nám utrpenie a odvádza nás od prítomnosti .

  Vymeňte každé " ale nie " , ktoré vám naskočí v mysli , za " áno " . Urobte si z toho pravidlo , najmä keď ste s deťmi . Všimnite si zmeny v postoji . Nie je potreba to hovoriť nahlas , ale v duchu . Zmení to váš postoj. Tu sú príklady vnútorného " áno " ( v zátvorkách ) , predniesol v duchu , a možnosti toho , čo povedať nahlas , keď idete životu naproti a vítate ho s otvoreným srdcom :

   

  " ( Áno ) , no páni, vietor ti sfúkol čiapku do vody .. pozri sa, ako odpláva po vlnách ... "

   

  " ( Áno ) , vidím , že si si odrel koleno . Cítiš to ? Úžasné , čo . Je to silný pocit ? Bolí to ? " ( Potvrdenie bez dramatickosti ) ( Vypočujte , objať . ) " Dám ti na to med a skoro, ako kúzlom , bolesť odznie a ono sa to samo uzdraví . Budeme to v nasledujúcich dňoch sledovať a uvidíme , ako sa to uzdravuje . "

   

  " ( Áno ) , tvoj kamarát sa s tebou už nechce hrať ? Čo by si namiesto toho chcel robiť ? ( ohromné príležitosti a sloboda . ) Veľmi rada sa s tebou budem hrať . Alebo čo by si teraz chcel robiť , keď máš nekonečné možnosti ? " ( Alebo ho vypočujte , ak vám o tom chce rozprávať . Môže to byť úžasný príbeh . )

   

  " ( Áno ) , vylial sa džús , pozri, steká zo stola ako rieka , tečie na zem ako vodopád a robí rybník ... ( smiech ) " Potom to s úsmevom upracete a urobíte nový džús alebo niečo iné . A všetci sú v pohode . Všetky " katastrofy " sú príbehy mysle . Čo iné je potrebné urobiť ako reagovať na potrebu bezprostredne nasledujúceho okamihu ? Na čom lipnú , keď sa bránime tomu , čo sa deje ?

   

  Naučte svoje dieťa , aby si vytváralo príbehy zmierenie sa s realitou . Aj keď sú veci " fakt zlé " , ako zlomená noha alebo nevyliečiteľne chorý dedko , život je stále život ; film beží ďalej . môžete trpieť , keď sa mu budete brániť , a učiť utrpenie alebo ho prijať , oceniť tú " jazdu " a učiť dieťa POSTvďačnosti .

   

  " ( Áno ) , myslím , že si si asi zlomil nohu , pôjdeme teraz rýchlo do nemocnice , dajú ti to do sádry . " ( Dieťa plače , vy ho držíte a nesiete ho tam , kde sa mu dostane potrebnej starostlivosti , ste ako skala , o ktorú sa môže oprieť , ale zostávate sústredení a pokojní . ) " Viem , že to bolí . Nebude to tak bolieť stále. Uzdraví sa to a zase budeš môcť behať . "

   

  " ( Áno ) , dedko je veľmi chorý . Mali by sme ho navštíviť a stráviť s ním nejaký čas , pretože keď sú starí ľudia takto chorí , často to znamená , že ich život sa končí . Dedko prežil krásny život , je starý a pripravený sa čoskoro rozlúčiť . Chcel by si ho navštíviť v nemocnici ? "

  Prijímajte život so smiechom a majte radosť z toho , čo sa deje , a vaše dieťa uvidí život cez šošovky zvedavosti a prítomnosti .

  S láskou ,Naomi

  zdroj : Naomi newsletter ( http://www.naomialdort.com/newsletter.php ) , preklad : Zdenka Puková


  Dajte o nás vedieť na sociálnych sieťach. Ďakujeme!