Lono, o naturálnom prístupe k naším deťom

 • O nás
 • Aktuality
 • Eko škôlka Lieska
 • Články
 • Galéria
 • Kontakt
 • Podpora

 • Koncept kontinua

  Kniha Koncept kontinua od Jean Liedloffovej

  Citát z knihy (str.6-7) – O problémoch s deťmi...prečo vlastne?

  „Prirodzené pre dieťa je , že v rodičovi (a teda keďže „učiteľka v škôlke“ je akoby náhradnou mamou, tak i v pedagógovi) očakáva silnú aktívnu osobu, ktorá mu venuje maximálnu a bezpodmienečnú lásku, ale zároveň neprestane žiť svoj vlastný zmysluplný život.

  /Pre nás by to znamenalo teda to, že napr. počas „voľnej hry“ detí v herni, či na dvore, by sa učiteľky venovali okrem detí i nejakej vlastnej činnosti, napr. štrikovaniu, šitiu, či iným ručným prácam, alebo manuálnej činnosti, ktorá má nejaký zmysel...Tak to napr. funguje aj vo waldorfských škôlkach. Samozrejme učiteľka vždy asertívne reaguje na aktuálne potreby detí./

  „Príliš mnoho profesii nie je dobre zlúčiteľných s rodičovstvom, mimo iného preto, že sa odohráva mimo domov, a odbornosť spočíva vo vysoko sofistikovaných znalostiach, ktoré potrebujú takmer sterilný kľud a prebiehajú iba v hlave mamy či tatinka a v počítači, takže malé dieťa nemá čo pozorovať ani napodobňovať a nudí sa...“

  /Deti sa učia hlavne napodobňovaním, takže preto je dôležité, aby mali aj v škôlke čo napodobňovať... Tu sa mi hodí ešte jeden citát, ktorý som niekde čítala: „Stačí pekne žiť, dieťa sa pridá...“ Okrem iného je pre dieťa vhodné, aby malo prístupný nie len ženský, ale i mužský vzor, ktorý bude súčasťou nášho projektu – spomeniem nižšie.../

  „Rodičia nemajú jasno v tom, ako vymedzovať hranice. Nasleduje neposlušnosť a zlerobenie detí, ktoré dávajú tak najavo frustráciu z toho, že dospelí im nie sú nápomocní stanovením jasných pravidiel hry...“

  /S vymedzovaním hraníc pracuje pekne psychologička Jirina Prekopová, či Naomi Aldort, ale i mnohí iní...Spomeniem nižšie.../

  Citát z knihy (str.9) – O spolupráci

  „Pokiaľ sa totiž rozhodnete s deťmi spolupracovať a necháme sa uniesť ich prirodzenosťou, začnú sa prebúdzať aj vaše inštinkty...“  

  Citát z knihy (str.44) – Istota, vs. zraniteľnosť

  „Zmena vytvára tlak na rovnováhu systému, ktorý je tvorený mnoho vzájomne prepojenými faktormi.Evolúcia vytvára stabilitu, zmena prináša zraniteľnosť.“

  Citát z knihy (str.48) – Ochranná náruč

  „...a od tých dôb, čo človek chodí vzpriamene a môže používať ruky, je blízko aj ochranná náruč.“

  Citát z knihy (str.53) – Norma

  „To s čím sa dieťa stretne, je to, čo bude celý život považovať za normálne...“

  Citát z knihy (str.82) – Blaho

  „Objektom života je život, objektom blaha je podporiť to, čo pocit blaha spôsobuje...“

  Citát z knihy (str.98) – Výživa

  „...kŕmenie pre výživu tela a maznanie pre výživu duše mu nie sú ani vnucované, ani odopierané...

  Citát z knihy (str.98) – Podstata dieťaťa

  „Vzdelávať má pôvodný význam „viesť“... vedenie niekým starším je zásah do detského vývoja, zvádza to dieťa z jeho najefektívnejšej najprirodzenejšej cesty...“

  Citát z knihy (str.99) – Podpora celistvosti dieťaťa

  „Cena, ktorú dieťa platí za to, že ho rodičia vedú smerom, o ktorom si myslia, že je pre dieťa (či pre nich samých) najlepší, je ochudobňovanie jeho celistvosti.“

  /Tu si dovolím použiť myšlienku z knihy o prvej demokratickej škole na svete – Summerhill od A.S.Neilla: „Deti dostali slobodu, a však nie voľnú ruku. Mohli si robiť, čo sa im zapáči, pokiaľ tým neobťažovali ostatných...“/

  Citát z knihy (str.99) – Vzory

  „Najlepšie je ponúknuť dieťaťu príklady či vzory k nasledovanie vedome...Dospelý robí to, čo by robil normálne...“

  Citát z knihy (str.102) – Sociálne chovanie

  „Známa pomoc v núdzi – pochvala a obvinenie – pekne ničí vnútornú motiváciu dieťaťa...Keď dieťa robí niečo užitočné, oblečie sa samo, nakŕmi psa...nič ho neodradí viac, než výraz úplného prekvapenia, že sa chovalo sociálne. – Je to také dobré dievčatko – takéto a podobné výkriky znamenajú, že sociálne chovanie je nečakané, necharakteristické, neobvyklé...“

  /Ako hovorí Naomi – je rozdiel medzi pochvalou a ocenením...Deti nehodnotíme – nenálepkujeme – si šikovný... môžeme oceniť jeho dielo, konkrétny výsledok – asertívne.../

  Citát z knihy (str.102) – Sloboda v rozhodovaní sa

  „Každý sa môže rozhodnúť tak, ako cíti. Sklon rozhodovať sa je dôkazom schopnosti robiť správne rozhodnutia.“

  /Pokiaľ dieťa neohrozuje svoj život, či život iných (tým sa myslí aj ubližovanie zvieratám či rastlinám...), svoje zdravie, či zdravie iných, alebo majetok škôlky – zariadenie, má v našej škôlke právo rozhodovať sa a konať podľa vlastného uváženia.../

  Citát z knihy (str.111) – Rešpekt voči dôstojnosti

  „...ale už nikdy som nezažila, žeby otec stratil rešpekt voči dôstojnosti svojho syna.“

  /Deti nie sú menej ako dospelí len preto, že sú menšie. Správame sa k sebe úctivo, dôstojne, a také pravidlá aké platia pre nás, platia i pre deti. .../

  Citát z knihy (str.117) – „Dieťa bez dozoru...“

  „Je tak nezvyklé nechať dieťa, aby dieťa fungovalo podľa svojho vnútorného plánu, že si skoro ani nevieme predstaviť, že by sa mu bez nášho dohľadu mohlo viesť ďaleko lepšie.“

  Citát z knihy (str.148) – Kvalita života vs. životný štandard

  „...životný štandard sa neustále zvyšuje, ale skutočná kvalita nášho života nie...“

  /Podporme teda to, čo je skutočne dôležité – rozvíjajme duchovný svet v deťoch, dajme prednosť kultúre, umeniu, či prírode, pred materializmom.../

  Citát z knihy (str.149) – Deti a spoločnosť

  „Deti by mali mať možnosť počúvať, ako medzi sebou hovoria dospelí, a mali by mať vrstovníkov, s ktorými by mohli podľa záujmu a vývoja komunikovať na svojej úrovni. Tiež je dôležité, aby mali kamarátov o niečo starších a tak si mohli urobiť predstavu o tom, ktorým smerom sa vyvíjať.“

  /Ak sa teda náhodou niekedy stane, že dieťa bude svedkom konfliktu medzi dvoma dospelými, malo by byť účastné aj pri urovnávaní zvady...pekne to opisuje Jirinka Prekopová v zostrihu o Obnove lásky v rodine...

  Citát z knihy (str.150) – Generácie a kontinuita

  „Pokiaľ mladšia generácia nie je hrdá na to, že raz bude taká ako rodičia, potom spoločnosť stratila svoje kontinuum, svoju stabilitu a najskôr nie je hodná byť nazývaná kultúrnou. Bude sa totiž meniť od jedného neuspokojivého systému hodnôt k druhému. Pokiaľ mladší členovia spoločnosti majú pocit, že tí starší sú smiešni, nudní a mýlia sa, nebudú mať prirodzenú cestu, po ktorej sa vydať. Budú sa cítiť stratení, ponížení, podvedení a budú zlí. Rovnako tak sa budú cítiť tí starší a budú sa rozčuľovať, že to s mladými nemá zmysel, a že sa kontinuita kultúry vytráca.“

  /Našim cieľom je teda postaviť pre naše deti také hodnoty, ktoré sú jasné, pevné, pravdivé, skutočné, hlboké, duchovné a predpokladám že sú to práve tie, o ktoré sa možno oprieť v budúcnosti... vychádzajú z oporných bodov kontaktného rodičovstva... Našim cieľom nie je stavať na direktívnej autorite, materializme, či poslušnosti...Ide o poskytnutie dostatočnej slobody deťom, s rozumnými hranicami a pravidlami, ktoré sú platné tak ako pre dieťa, tak i pre nás. Posúvajme ale aj to, čo nám odovzdali naši rodičia... ja si nesiem z detstva najhlbšiu hodnotu rodiny, dodržiavanie rodinných tradícii ako sú rôzne oslavy, či už narodenín, menín, ako významná spoločenská udalosť. Moji rodičia ma viedli k skromnosti ale áno aj k poslušnosti. Poslušnosť v našom prípade ale nie je cieľom. Cieľom je Blaho – šťastie detí... rozvoj tvorivosti, kreativity, samostatnosti, sebestačnosti... Veľmi dôležité sú aj tradície našich starých predkov – slovanov a oslava duchovných sviatkov vychádzajúcich aj z kresťanstva. Nie učiť deti o Vianociach, ale ich len žiť ... deti nepotrebujú vysvetľovanie, úplne sa uspokoja s precítením nehmatatelného.... Viď. Nižšie o Karpatských pecúchoch. .../

  Citát z knihy (str.150) – Matky

  „Žena, ktorá je celý deň doma sama s deťmi, je ochudobnená o sociálnu stimuláciu. Potrebuje inú emocionálnu a intelektuálnu podporu, než jej ponúkajú deti. Výsledok je zlý ako pre matku, tak pre dieťa, rodinu a spoločnosť.“

  Citát z knihy (str.156) – Očakávania

  „Kultúra, ktorá núti ľudí žiť životy, na ktoré ich evolúcia nevybavila, ktorá nenaplňuje ich vrodené očakávania a vtláča im schopnosť prispôsobiť sa až za hranice ich možností, humánna nie je a bude nutne poškodzovať ich osobnosť.“

  /V našej škôlke môžu byť deti špinavé, od blata, holé, môžu manipulovať s nožnicami, či ostrými nožmi, môžu loziť do výšok, na stromy, môžu skákať, behať, môžu byť slobodné – všetko v znamení zdravia a bezpečnosti... V našej škôlke sa posnažíme o naplnenie vrodených očakávaní našich detí...bude im poskytnutá láska, úcta, rešpekt, priateľstvo, kolektív, priestor pre prácu – hru – tvorenie, zdravá výživa, teplo, spánok, možnosť sebarealizácie, ... v súľade s prírodou.../

  Citát z knihy (str.157) – Nuda

  „... výsledná strata blaha sa prejavuje formou, ktorej hovoríme nude...“

  /Dôverujme teda vnútornému hlasu našich detí, ponechajme ich konať podľa ich vlastného uváženia, nezahlcujme ich intelekt a doprajme im rozvinúť si svoje fyzické telo v láske a duchovnom prostredí./

  Citát z knihy (str.158) – Hodnotenie

  „V našej civilizácii sa dá pozorovať, že viac frustrované osoby, majú silnejšiu potrebu odsudzovať a rozlišovať, či sú druhí prijateľní alebo nie...Hlavným základom tejto iracionálnej nenávisti je sebenenávisť, prameniaca z nedostatku vedomia vlastnej „správnosti“ v rannom veku – v detstve.

  /Naučme sa nehodnotiť...je pravda že vyrovnaný človek nepotrebuje súdiť, ani hodnotiť ostatných... Pracujme na vlastnom vnútornom pokoji a šťastí...buďme prítomní  - TU a TERAZ./

  Citát z knihy (str.159) – Hon za cieľmi

  „Tvrdíme, že je kruté chovať veľkého psa v mestskom byte. Ale to hovoríme o zvierati, nie o človeku, ten je väčší a citlivejší na svoje prostredie. Sebe dovolíme, aby nás bombardoval hluk prístrojov, dopravy, rádio od susedov. Počítame s tým, že s nami budú cudzí ľudia zaobchádzať hrubo. Učíme sa predpokladať, že nás naše deti nebudú poslúchať a naši rodičia nám pôjdu na nervy. Prijímame život s nahlodávajúcou neistotou, čo sa týka našej schopnosti v práci aj v medziľudských vzťahoch...Neveríme, že máme právo byť od narodenia šťastní... Neustále sa naháňame za nejakým cieľom, o ktorom si myslíme že zaplní miesto chýbajúceho pocitu „správnosti“ v našich životoch. Keď ho dosiahneme a zistíme, že nám stále chýba to bezmenné čosi, čo postrádame od detstva, strácame postupne vieru, že ďalšia rada cieľov nášmu neustálemu túženiu uľavia. Naviac sa učíme prijímať „realitu“, aby sme bolesť opakovaného sklamania , čo najlepšie zmiernili. V istom bode uprostred života si začneme nahovárať, že sme z rôznych dôvodov premárnili šancu užiť si naozajstné blaho a musíme žiť v stave neustáleho kompromisu.“

  /Buďme teda čo najviac vonku, v prírode, s prírodou ruka v ruke kráčať po ceste, ktorá je cieľom samotným.../

  Citát z knihy (str.160) – Kontinuum

  „Voči deťom sa vyvinú rodičovské vzorce chovania. Potreba sociálnych kontaktov so sebe podobnými je naplňovaná od narodenia až do smrti. Túžba dospelého v najlepších rokoch uskutočňovať projekty je postupne zavŕšená. Potom postupne ubúda telesných síl a dostáva sa túžba uvoľniť miesto svojim milým, túžba po kľude, po menšom množstve zážitkov, túžba cítiť, ako sa veci pohybujú kruhom života bez vlastného pričinenia a keď je nakoniec posledná túžba uspokojená, nasleduje už len potreba odpočinku, nevedenia, oddychu. Potreby sú v každej novej a novej fáze uspokojované. Preto byť mladým nie je lepšie než byť starý. Každé obdobie má svoje špeciálne radosti. Keď sú všetky túžby naplnené, nie je potrebné závidieť mladým. Pokiaľ je povolené nášmu zmyslu pre kontinuum fungovať po celý život, postará sa o naše záujmy ďaleko lepšie, než by kedy systém riadený intelektom.

  /Nechajme plynúť čas, verme vlastnej intuícii, prírode a našim deťom...a všetko pôjde hladko /

  Citát z knihy (str.172) – Podstata šťastia

  „Keď si raz plne uvedomíme následky svojej starostlivosti o miminko, o dieťa, o seba navzájom a o seba samých a keď sa naučíme rešpektovať svoju skutočnú podstatu, zistíme, ako môžeme byť šťastní...“

  /Buďme vedomí.../

  Citát z knihy (str.174) – Správna voľba je vždy ťažšia

  „Nie je jednoduché žiť kontinuálne v nekontinuálnej spoločnosti...“

  /Dôležité je aspoň sa pokúsiť.../

   


  Dajte o nás vedieť na sociálnych sieťach. Ďakujeme!