Lono, o naturálnom prístupe k naším deťom

 • O nás
 • Aktuality
 • Eko škôlka Lieska
 • Články
 • Galéria
 • Kontakt
 • Podpora

 • Asthanga joga

   

  Čo je asthanga joga?

  1. 1.               Asthanga joga

  Joga

  • je spojenie tela, mysle a duše
  • je pohyb z jedného bodu do druhého, vyššieho. Transformácia.
  • je nekonečná technika brúsiaca vedomie a poznanie do najvyššieho lesku, systém dokonalej meditácie, systém práce s tokmi energie (prany) v tele a tiež fyzická prax s neuveriteľnými benefitmi na telo.
  • je systém, ktorý prináša ozajstnú rovnováhu mysle, duše a tela v “jednom balení”.

  Slovo Aṡṭāṅga je spojené z dvoch slov - aṡṭau - osem a āṅga - končatín. V preklade sa častejšie používa namiesto slova “končatín” slovo “stupňov”. Svojim spôsobom je tam aj istá postupnosť, kde jeden krok vedie k ďalšiemu, no je nevyhnutné ich praktizovať všetky spolu. Nedá sa jeden z nich vynechať alebo obísť. Treba posilňovať všetky a to rovnako. Je jasné, že sú veci, praktiky, cvičenia,... ktoré predchádzajú iné, pokročilejšie, no stále treba pracovať na všetkých bodoch aby bol celok v rovnováhe. A tak je to aj s končatinami jogy. Joga má priniesť rovnováhu na všetkých úrovniach. A každá z končatín sa postupne vyvíja a rastie.

  Asthanga (8 končatín - stupňov)

  1. 1.      Yama (JÁMA) , 2. niyama (NIJÁMA) (odporúčania správania sa - Prvé dve končatiny sú považované za zákazy, no sú to skôr odporúčania, ako by sa človek mal chovať a myslieť. Šípky ukazujúce na smer myslenia. Ide o základ jogy ako životného štýlu pomimo samotnej praxe jogových pozícií a meditácie. Sú to odporúčania, ktoré sú uložene v podvedomí a pomáhajú nám tvoriť svoje rozhodnutia, akcie a určovať smer, ktorým v živote pôjdeme. Sú isté morálne princípy, o ktorých sa tvrdí, že by sme ich mali praktizovať k okolitému svetu, a niyama voči samému sebe. Tak či onak, obe sa dajú praktizovať aj navonok, aj v rámci jedinca. Každá z nich má päť bodov. Ich cieľom by mala byť otvorená myseľ. Tieto princípy NEurčujú všeobecnú šablónu aplikovateľnú na každého, určitú šablónu toho, ako by praktikant jogy mal vyzerať, ako presne by sa mal správať, čo by mal jesť, čo by mal nosiť oblečené, čo musí a nesmie,... Vytváranie si takejto šablóny vedie práve naopak k uzavretej mysli (aj pri laickom pohľade: šablóna = obmedzený a definovaný tvar bez možnosti tvorby a vývoja). Ak má joga nejaké zmeny do nášho života priniesť, dostaví sa to samo od seba bez toho, aby sme veci menili svojvoľne.

  3. āsana (ASÁNA) (fyzické pozície),

  4. prāṇāyāma (PRANAJÁMA) (dýchacie techniky),

  5. pratyāhāra (PRATJAHÁRA) (kontrola zmyslov),

  6. dhāraṇā (DARÁNA) (koncentrácia),

  7. dhyāna (DIÁNA) (meditácia),

  8. samādhi (SAMÁDÍ) (najvyšší stav kozmického vedomia, splynutie a jednota s univerzom, stav osvietenia a blaženosti)

   

  1. 1.    Yama (odporúčnia správania sa k okolitému svetu)

   [jáma] obsahuje týchto 5 bodov:

  ü  NE-násilie (ahiṁsā) [ahimsa] je samozrejme myslené ako neubližovanie iným ľudom, zvieratám, prírode,... Formy ublíženia:

  • fyzické napadnutie
  • ublíženie slovami, činmi, gestom, pohľadom, myšlienkou,...
  • násilie voči samému sebe - akákoľvek forma konania proti svojej vôli, svojmu vnútornému hlasu, zvykom, presvedčeniu,... Zdrojom môžu byť externé faktory, kedy konáme na základe očakávaní niekoho iného. Zdrojom môže byť aj naše ego, kvôli ktorému si chceme niečo dokazovať.
  • páchanie dobra. Ide o bežný jav, kedy s najlepším úmyslom niekomu inému vnucujeme pomoc alebo rady bez toho, aby si o to sám požiadal.

  Ahimsā je tiež konanie a myslenie “v mene” lásky, schopnosť lásku (nie romantickú) vyžarovať, byť priaťeľský,...

  ü  NE-klamanie  (satya) [satja], najčastejšie klameme rečami vyhýbaním sa pravde, ktorá by mohla zraniť iných, alebo je to pre nás jednoducho výhodnejšie pravdu nepovedať.  Často klameme sami seba. Ťažšie je niekedy priznať si pravdu sami sebe, ako povedať pravdu niekomu inému. Klameme (sa) vetami ako napríklad “nemám čas, nemôžem, nemám záujem”, nevykonaním si povinností alebo rituálov, nepriznaním si chyby,...

  ü  NE-kradnutie, (asteya) [aštéja] je samozrejme neodcudzovanie predmetov, ale tiež nekradnutie majetku, niekoho tvorby (kopírovanie), myšlienok,... Kradneme vodu jej plytvaním, kradneme priestor ekosystému,... Vieme kradnúť aj inak, často nevedome. Ide o kradnutie niekoho (životného) priestoru alebo energie, najviac však niečoho, čo už dotyčnému nikto nikdy nebude vedieť vrátiť. Toto kradneme často aj sami sebe. Kradneme čas. Lenivosť nás ukracuje o jogu - bojíme sa ísť za hranicu svojej pohodlnosti a joga - transformácia (aj život samotný) pritom začínajú práve za istou hranicou pohodlia.

  ü  NElakomstvo (aparigrāḥ) [aparigraha] neznamená rozdať všetko chudobným. Ide o schopnosť deliť sa a schopnosť odolať chorobnému zhromažďovaniu vecí, prípadne pripisovanie neúmernej dôležitosti veciam v živote. Hmotným či nehmotným. Nelakomstvo neznamená ani žiť v chudobe, ani žiadnu formu podobného asketizmu. Joga ako stav mysle a proces transformácie je prístupný každému bez ohľadu na akýkoľvek faktor života - vieru, finančnú stránku, farbu pleti, orientáciu, pôvod... Je jedno koľko kto má. No ľudia čo majú viac by sa nemali považovať za “viac” ako tí, čo majú menej.

  ü  Uvážené pôžitky (brahmacharya) [brahmačaria] sa najviac pripisuje sexuálnej abstinencii alebo celibátu. V podstate o to nejde. Pre bežného človeka to celibát neznamená. Ide o užívanie si akýchkoľvek pôžitkov (sex, zmrzlina, čokoláda, šperk,..) s mierou. Sex a sexuálna energia má však svoje zastúpenie. Ide o uvedomelé využívanie a “neplytvanie” touto energie. Smerovať ju k svojmu jednému partnerovi, nerozdávať ju za jeho chrbtom aj iným, prípadne nevymieňať si ju každú chvíľu s niekým iným, no rovnako túto energiu samozrejme nezneužívať (znásilňovanie, obťažovanie, harassment, zneužívanie). Sex je prirodzenou súčasťou života. Napokon... trojica starých Indických sesterských vied je joga, ajurvéda (veda zdravia dlhovekosti a liečenia) a tantra (veda okrem iného aj o práci so sexuálnou energiou).

   

  1. 2.    Niyama (odporúčania správania sa k sebe samému)

  [nijáma] je súbor ďalších piatich kódexov, a to:

  ü  Čistota (śauca) [sauča] je myslená ako vonkajšia, tak aj vnútorná čistota.

  • pravidelná hygiena celého tela.
  • vnútorná čistota tela sa odvíja od zdrojov potravín. V systéme Aṡṭāṅga jogy dochádza k silnej očiste a detoxikácii každý jeden deň počas praxe jogových āsan (pozícií), ktorá zahŕňa aj precíznu techniku vinyāsy. Tej prínosom je zohrievanie tela, rozprúdenie a aktivácia všetkých obehových systémov tela, hĺbková masáž vnútorných orgánov, svalov i kĺbov. Vinyāsa aktivuje potenie a práve cez tento pot sa vyplavujú toxíny z tela. Tie ktoré sa nevyplavia cez pot sa dostanú do ostatného vylučovacieho systému a tak sa následne dostanú z tela von.
  • čistota svojho okolia. Prostredia v ktorom žijeme. Tak ako náš najbližší priestor, naša domácnosť, auto, kancelária,... kdekoľvek sa pohybujeme až po čistotu mesta, krajiny, zemegule...
  • čistota všetkých foriem vzťahov.

  ü  Spokojnosť (saṅtoṣa) [santóša]

  • spokojnosť s tým, čo je, čo (ne)máme. Kto má viac sa nepovyšuje nad ostatných, kto má menej je spokojný s tým, koľko má a neodsudzuje tých čo majú niečo viac. Nebavíme sa iba o materiálnych veciach samozrejme, ale ide opäť o poznanie, vzťahy, city, akceptovanie životných fáz (raz sme hore a raz dole).
  • nezávidenie a schopnosť dopriať, prípadne podeliť sa.

  ü  Teplo (tapaḥ) [tápa] je doslovný preklad. Na jednej strane je myslené ako zanietenie.

  • Môžeme ho vysvetliť ako zanietenie do všetkých činností - nič neurobíme iba na polovicu, ale vykonáme to kompletne a svedomito.
  • Zanietenie do jogy ako životného štýlu so sebou nesie pravidlá. Tieto pravidlá budujú disciplínu. Disciplína je cesta k transformácii (tela cez jogové pozície a vinyasu a mysle cez meditáciu). Toto teplo - zanietenie sa - zapálenie sa pre niečo je vzplanutie vnútorného ohňa (svetla), ktorý vedie v podstate k forme osvietenia. Prejavom zapálenia sa do niečoho je samotná schopnosť a odhodlanie dodržiavať pravidlá a disciplínu. Tie následne budujú poctivosť, sebaovládanie, poriadok, harmóniu, sebapoznanie. Zanietenie sa by sa však nemalo zamieňať - prerastať do posadnutosti.
  • Druhá strana mince je zapálenie iného, očistného ohňa (agni) v tele. Teplo, ktoré sa prebúdza každý deň zdravením slnka (Sūrya Namaskāra) na začiatku praktizovania jogových pozícií (aj počas praxe). V systéme Aṡṭāṅga jogy toto teplo poháňa vinyāsa - kľúčový faktor tejto praxe.

  ü  Štúdium (svādhyāya) [svadjája] Jedná sa bez pochýb o bežné vzdelanie, ale aj o nekončiace štúdium a rozvoj rôznych záujmov a rozhľadov. Pri joge je to aj štúdium filozofie. Pred tým, ako človek má pravidelnú jogovú prax jogovej filozofii neporozumie. Po tom, čo ma dlhoročnú pravidelnú prax, filozofia dáva automaticky zmysel aj bez hlbšieho štúdia. Ako hovoril sám Pattabhi Jois: “Before practice theory is useless. After practice theory is obvious”. (Pred praxou je teória zbytočná. Po praktizovaní je teória jasná.) Na druhej strane je to štúdium a poznávanie seba. To sa dá povedať jednou vetou. Joga je prax jednotlivca o poznávaní seba cez seba.

  ü  Akceptovanie existencie Boha (vyššej moci/formy energie/zákonitosti, princípu,...) (īśvarapraṇidhānā). Īśvara [íšvara] je v sanskrite označenie pre boha. Praṇidhānā [pranidáná] je odovzdanie sa, prijatie, akceptovanie, pochopenie,... Ide v preklade teda o prijatie, akceptovaní či uznaní, že existuje nejaká vyššia forma - Boh. V žiadnom prípade to neznamená príkaz vyznávať náboženstvo, ale určite ani žiadne náboženstvo nevylučuje. Môžete si svojho Boha nazvať akokoľvek.

   

  1. 3.    Āsana (fyzické pozície) je v doslovnom preklade “sed”. Pozícia. Je to jediný vizuálny prejav, ktorý dokážeme vidieť počas jogovej praxe.
  • Aṡṭāṅga joga má tradične štyri série sekvencií.
  • Každá zo sérií začína rovnakými pozdravmi slnku - dvoma typmi - pozdrav slnku A (9 vinyās - praktizovaný vždy 3 alebo 5 krát) a pozdrav slnku B (17 vinyās - praktizovaný vždy 3 krát).
  • Na začiatku každej série nasleduje rovnaká, tzv. otváracia sekvencia - pozície v stoji, ktoré sú ako vždy v prvom rade práca s energiou, no tiež aktivácia hlavných svalových a kĺbových partií.
  • Na konci každej série je vždy rovnaká zatváracia sekvencia - prevažne inverzné pozície, ktorá zasa organizmus a energetický systém pomaličky ukľudňujú pred záverečnou hlbokou relaxáciou.

  ®     Prvá séria Yoga Cikitsā [joga čikitsa], v preklade “joga terapia”. Jej úlohou je uzdraviť organizmus. Aktivovať a rozprúdiť všetky obehové systémy, rozpustiť a vytlačiť toxíny z tkanív, kĺbov a orgánov, spevniť kosti, spružniť chrbticu, stimulovať centrálny energetický kanál, zvýšiť efektivitu vstrebávania kyslíku v pľúcach, zvýšiť koncentráciu a pozornosť, rovnováhu a ohybnosť, kvalitu pokožky, kvalitu svalovej hmoty, zväčšiť rozsah kĺbov a tým dodať pohybovému aparátu pocit “tekutosti” pri pohybe zatiaľ čo sa zvýši pevnosť a sila tela, dáva možnosť pocítiť energiu - pranu kolujúcu našim telom,... Spektrum pozícií prvej série spočíva v rovnováhe predklonov a následnej kompenzácii záklonom (ohýbanie chrbtice), torziách, rovnovážnych pozíciách, pozíciách stimulujúcich pečeň, slezinu, tráviaci trakt, obličky, pľúca, pozícií zväčšujúci rozsah rozpínania hrudného koša, chiropraktcké pozície na celú dĺžku chrbtice, pozície vytvárajúce fungujúce nervové prepojenia medzi mozgom a svalmi, spájajúce mozgové hemisféry, pozície odstraňujúce strach, stres, budujúce pokoru,... atď.

  ®     Druhá séria, Nāḍi Śodhana [nádí šodana] znamená čistenie nāḍi - energetických dráh a kanálov v tele. Dodáva ešte väčšiu rovnováhu, silu, kontrolu a pozornosť. Odstraňuje emočné bloky, preráža energetické dráhy, uvoľňuje funkciu čakier, silne detoxikuje hlavne pečeň, čoho prínosom je uvoľňovanie nervozity, nevyrovnanosti a stresu, ešte viac ako prvá séria posilňuje kardiovaskulárny, respiračný, lymfatický, tráviaci aj vylučovací systém, prispieva ešte silnejšej purifikácii (očistenie) organizmu. Je zložená zo série hlbokých záklonov, tiež hlbokých predklonov, balančných pozícií na rukách a na predlaktí, pozícií stimulujúcich rázne prúdenie a “strieľanie” energie telom, prerážanie (otváranie/aktivácia) aj pravého a ľavého energetického kanála (Ida a Pingala), centrálneho energetického kanála (Sushumna) - prebúdzanie energie kuṇḍalinī [kundalíní], hlbšie torzie s detoxifikačným a masážnym efektom na vnútorné orgány a chrbticu, pozície ešte väčšmi pokorujúcich strach a stres,...

  ®     Sthira Bhaga [stira baga] sa rovnako volajú tretia a štvrtá séria. Sthira v preklade znamená veľkolepý, ohromujúci, vznešený,... a bagha znamená pokoj, rovnováha,... Zatiaľ čo prvé dve série sú (vo svojich formách a prípadných modifikáciách) vhodné pre každého, tieto série sú určené pre naozaj pokročilých a hlavne dlhoročných praktikantov, sú zložené z intenzívnych predklonov aj záklonov, rovnovážnych pozícií, pozícií do ktorých sa vstupuje zo stoja na hlave, rovnovážne pozície na rukách. Sú to sekvencie vyžadujúce ale stále zdokonaľujúce silu, rovnováhu, lejzrovo presnú koncentráciu pozornosti (vysokú úroveň bdelej meditácie - vyžadujú aj prvé dve série). K energetickým kanálom sa pridáva stimulácia - práca so siedmou, korunnou čakrou.

  ®     Štvrtá séria okrem spomínaného výrazne pracuje s pranou, kde sa opakovane v sérii v pozíciách energia prudko rozvíri a vzápätí nasleduje meditačný sed na jej absorbovanie. Potom, je tu ešte jeden faktor, ktorý robí Aṡṭāṅga jogu práve tým čim je. Je to systém vinyāsy. Je to kľúč k celému systému tejto jogy a bez neho by nemohla existovať.

  Vinyāsa je dokonalé, precízne a presné spojenie pohybu a dychu. Vinyāsa je to iba vtedy, ak sa využíva príslušná energia nádychu alebo výdychu - schopnosť využívať posilňujúcu a zdvíhajúcu silu nádychu a relaxačnú, klesajúcu silu výdychu v prospech pohybu a prúdu energie. Každá pozícia v Aṡṭāṅga joge má svoju presne definovanú vinyāsu, spôsob, ako sa do pozície dostať a ako sa dostať z nej von - do ďalšej pozície. Je to spojenie dychu a pohybu - dych, prana, vzduch je to, čo poháňa a zapaľuje vnútorný oheň. Ten uvoľňuje telo, svaly, kĺby, aktivuje obehové systémy tela, aktivuje potenie (tavenie toxínov), ktoré vyplavuje nečistoty z tela. Nikdy sa pri jogovej praxi dych nesmie zadržiavať. Dych je prana. Zadržaná - zastavená prana nemôže telom kolovať. A joga je o cirkulácii prany v tele. A keď prana koluje, prax je bezpečná. Vinyāsa je meditácia.

  Celá Aṡṭāṅga joga je jedna veľká bdelá meditácia v pohybe.

  Počas celej doby praktizovania Aṡṭāṅga jogy, a teda jej základným kameňom od ktorého sa odvíja vinyāsa aj āsana, je práve dych -  voľný hlasný dych. Voľný, pretože by nemal vyžadovať absolútne žiadne úsilie. Hlasný, pretože pri dychu vydávame syčiaci zvuk. Zvuk dychu pripomína šum mora, alebo šum lístia v stromoch, mal by vychádzať z hĺbky hrdla, zovretím dýchacej trubice (nejde o zvuk vydávaný vibrovaním hlasiviek). Je to zvuk ako keby ste chceli cez zavreté ústa vysloviť písmeno “H”. Je to zovretie v mieste, ktoré sa zovrie pri zývaní, alebo pri prehĺtaní. Zvuk by mal byť tak hlasný, ako to ide. Dýchanie počas praxe jogových pozícií iba vnímame.

   

  1. 4.    prāṇāyāma (dýchacie techniky), pri ktorých sedíme v pohodlnej pozícii ktorá nevyžaduje našu pozornosť a pri ktorej máme chrbticu rovnú a v kolmici na zem. Dýchať by sa malo vždy výhradne iba nosom, nikdy nie ústami. I napriek tomu, že sa dýcha nosom, zvuk nevydáva zovretie nosných dierok, ale zovretie hrdla - mimické svaly a teda aj nosné dierky sú stále uvoľnené. Zvuk sa vydáva pri nádychu rovnako ako aj pri výdychu. Dych nijak veľmi nepredlžujeme a nikdy neprerušujeme. Dĺžka nádychu a výdychu by sa mala vždy rovnať. Žiadna kontrola ani naťahovanie dychu. Iba koncentrácia na dych - počúvanie dychu a udržiavanie rovnováhy, pohodlia dychu. Je to voľný (prirodzený), ale hlasný dych. Tento systém dychu je hrejivý dych, spolu so správnym pohybom tvoria vinyāsu. Dych dúcha do vnútorného ohňa (agni) a pohyb ho roznáša do celého tela. Zvuk dychu by mal byť prenikavý.

  Vraví sa, čím hlasnejší dych, tým menej je možné počuť svoje myšlienky.

  Nehovoriac o tom, že zvuk dychu má určitú frekvenciu, vlnenie, ktoré preniká až na molekulárnu úroveň tela a privádza myseľ do silného meditatívneho stavu - funguje podobne ako mantra.

  Aktivované energetické zámky, ktoré sú spomínané nižšie, teplo vinyāsy, stiahnuté brucho, dych do hrudníku v spojení s pozíciami a torziami sú zdrojom masáže a detoxikácie vnútorných orgánov.

  Energetické zámky    

  Súčasťou dýchacieho systému sú aj energetické zámky tela - bandhy [bandy].

  V praxi pozícií používame mūla [mula] a uḍḍiyāna [udiána] bandhu.

  Pri samostatných dýchacích cvičeniach, oddelených od praxe pozícií, používame aj Jālandhara [džalandara] bandhu.

  Mūla bandha, koreňový zámok, je situovaná v panvovom dne v oblasti perinea - oblasť medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi. Aktivujeme ju stiahnutím tejto oblasti spôsobom akoby sme ju chceli vtiahnuť dovnútra do panvovej oblasti. Niečo podobné, ako by ste chceli zastaviť akútnu potrebu ísť na toaletu. Tento zámok zachytáva klesajúcu energiu výdychu (apana vayu) v tele. Dodáva uzemnenie, stabilitu, rovnováhu.

  Uḍḍiyāna bandhasa aktivuje vtiahnutím brucha dovnútra. Pri praxi pozícií je to ťahanie brucha do vnútra, avšak s možnosťou stále dýchať. Ide o pevnosť/stálosť podbruška (do tejto oblasti v Aṡṭāṅga joge nedýchame - dýchame iba do objemu hrudného koša). V spojení s oblým chrbtom (charakteristickým pre tradičnú techniku praktizovania pozícií v Aṡṭāṅga joge, aj keď dnes ju veľa ľudí učí a praktizuje s rovným chrbtom) sa mūla a uḍḍiyāna bandha automaticky spoja (cca v oblasti 4 prsty pod pupkom) a ťahajú energiu hore naspať do tela. Z bioneurologického hľadiska zatiaľ čo nekontrolované dýchanie aktivuje zadnú časť mozgu, vedomé dýchanie aktivuje predný mozog. Miesto, ktoré je “náhodou” miestom tretieho oka.

   

  1. 5.    Pratyāhāra [pratjahára] (kontrola zmyslov), odňatie alebo odpojenie zmyslov. Nejde však o žiadne zrušenie zmyslov alebo používania zmyslov.
  • schopnosť obrátiť svoje zmysli do nášho vnútra za účelom koncentrácie = meditácie. Aṡṭāṅga joga je o prítomnom okamihu - “tu a teraz”. Ten nás vedie k schopnosti sa vo svojej mysli koncentrovať.
  • Vyčistiť myseľ od nepotrebných myšlienok.
  • Výsledkom kontroly zmyslov je teda

   

  1. 6.    Dhāraṇā [darána] - koncentrácia. V Aṡṭāṅga joge máme tri body na ktoré upriamujeme svoju pozornosť a tým sa koncentrujeme a teda pripravujeme na meditáciu.

  Trojicu bodov koncentrácie nazývame Yoga Tristana [joga trištana]a je to kľúč k ozajstnej spirituálnej stránke jogy. Je v nej āsana, prānayāma a dṛṣṭi [drišti].

  1. 1.      Asána - sú to samotné série Aṡṭāṅga jogy. Tieto série sú presne definované postupnosti pozícií, ktoré sa vždy praktizujú v jednom a nezmenenom poradí. Nič sa nepreskakuje, nič sa nevymieňa. Postupnosť je vždy presne dodržiavaná. Jedna pozícia predchádza druhú, logicky na seba nadväzujú a jedna pripravuje telo na ďalšiu. Ozajstné kúzlo stále rovnakej sekvencie spočíva v tom, že myseľ nie je vyrušovaná neistotou toho čo nasleduje - Vinyāsa - Umenie schopnosti v celej sekvencii správne a precízne pospájať dych s pohybom. Správne a bezpečne do pozície vojsť, vyjsť z nej a dodržať správnu postupnosť pozícií.
  2. 2.      Prānayāma, tak ako aj vedomý - voľný hlasný dych v pozíciách, je počúvanie zvuku svojho vlastného dychu. Zvuk nášho dychu je v podstate odpoveď na kvalitu našej jogovej praxe. Je to neustála podvedomá kontrola či tam dych naozaj je, či sme ho nezastavili, či tam je zvuk dychu, či je tam rovnosť dychu, či je kľud v dychu a či dych správne rozpína hrudník. Neoddeliteľnou súčasťou dychu sú bandhy - energetické zámky, o ktorých chceme istotu, že sú stiahnuté (aktívne) po celú dobu jogovej praxe.
  3. 3.      Dṛṣṭi/ drišti- smer pohľadu v každej vinyāse a pozícii. V systéme Aṡṭāṅga jogy počas praxe nikdy nezatvárame oči. Ako dôvod môžeme uviesť už len udržiavanie rovnováhy. Navyše, akonáhle zavrieme oči, dávame priestor myšlienkam aby vošli do našej mysle. A myšlienky sú práve to, čo počas praxe v hlave za žiadnu cenu nechceme. Upriamenie pohľadu tiež zabraňuje blúdeniu pohľadu po miestnosti a okolí, po ostatných ľuďoch v miestnosti či po učiteľovi. Prax jogových pozícií je bdelá meditácia na základe koncentrácie. Pohľad sa ukotvuje väčšinou niekde v rámci nášho tela, aby sme opäť obišli blúdenie pohľadu po okolí. Sú to miesta ako brucho, palec na nohe, dlaň, smerom k tretiemu oku alebo k špičke nosa,... Smer k tretiemu oku alebo špičke nosa je skôr schopnosť rozostriť zrak z okolia a ostať pozornosťou naozaj iba v rámci svojej pozície.

  Akonáhle sa prejavia myšlienky, už to nie je spirituálna joga. Ak sú v praxi myšlienky, je to cvičenie využívajúce jogové pozície. Ozajstné spojenie tela s mysľou a duchom je možné iba cez meditáciu, resp. koncentráciu. Joga je to, čo sa vidieť nedá. Silné pohyby Aṡṭāṅga jogy sú iba povrch vnútornej spirituálnej cesty. “Za silným telom je energia, ktorá je spirituálna a ktorá nás drží pri živote.

   

  1. 7.    [diána] (meditácia) je cieľom jogy. Existuje kvantum spôsobov a ciest ako to dosiahnuť. Najčastejšie sú sústredenie na dych, na mantry, na činnosť, ... všetko sú to spôsoby, ktoré nás učia koncentrovať sa na maličké spektrum činností, na bod, na predmet,... Ide o trénovanie našej vlastnej mysle, aby sa časom vedome dokázala zbaviť tokov myšlienok úplne a teda naozaj dosiahnuť stav meditácie.
  • Meditácia nie je činnosť. Je to stav. Najkrajšie definoval meditáciu David Williams  keď povedal, že “meditácia je priestor medzi dvoma myšlienkami”. Nie je teda možné, aby si človek uvedomoval, že medituje. A teda, ani aby rozmýšľal nad tým čo robí, nad tým, že praktizuje jogu.
  • Ako meditácia, tak aj joga sú stavy bez myšlienok. Akonáhle sa do jogy vnoria myšlienky, už viac nie je jogou, ale fajn fyzickým, relaxačným, terapeutickým cvičením (preto vravíme, že joga sa praktizuje, nie cvičí). Meditovať sa dá ležmo, na stoličke, sedením na vankúšiku,...
  • Tradične však meditácia prebieha v lotosovom sede. Jedna z vecí je, že ako joga tak ani meditácia by nemali koniec koncov vyžadovať pomôcky (pásy, bloky, vankúšiky, učiteľa). Joga aj meditácia sú obe o práci s vlastným telom a mysľou a nemali by závisieť na iných pomôckach.

  Lotosový sed je sed, v ktorom energia v tele prúdi v rovnováhe, umožňuje pohodlné sedenie s rovným chrbtom, v ktorom sú zrovnané čakry v jednej línii, je to sed, v ktorom nezaspíme,... Naše telo nám umožňuje poskladať sa do doslova magického tvaru, symbolu, ktorý všetky staroveké kultúry poznali okolo celého sveta. Je to tvar pyramídy.

  • Cieľom meditácie (a teda aj jogy) je zatavenie myšlienok, resp. vybudovanie schopnosti kontrolovať toky svojich myšlienok. Iba keď zastavíme svoje myšlienky vieme spoznať seba. Nahliadnuť do seba. Naša myseľ je konštantne, ale zároveň prirodzene plná myšlienok. Sme doslova otrokmi svojich myšlienok. Sú ako neprestajný film premietaný na pozadí nášho (pod)vedomia. Ovládajú naše emócie, názory, budujú nám ilúziu reality - pútajú nás k tomu čo (ne)bolo a čo by (ne)malo byť, namiesto toho, aby sme riešili to, čo je teraz. Pritom aj minulosť bola prítomný okamih, a budúcnosť bude znovu iba prítomný okamih. Podstatu vecí, aj samozrejme seba, vieme vnímať iba “teraz”. Šťastní nebudeme v minulosti, ani v budúcnosti. Je a bude to len teraz. Iba v prítomnom okamihu vieme nahliadnuť do seba, k zdroju svojho šťastia, ktoré nosíme sami v sebe. Nikto iný ani nič by nemalo byť zdrojom nášho šťastia.

   

  1. 8.    Samādhi [samádí] - výsledok jogy.
  • Je to absolútne spojenie sa s objektom pozornosti. Je výsledkom praktizovania koncentrácie a meditácie. Koncentrácia je kontakt s pozorovaným objektom meditácia je spojenie.
  • Samādhi je stav, kedy sa stávame s objektom jedno a objekt začíname plne chápať. Samādhi doslova znamená spojenie. Ak je bod koncentrácie napríklad náš dych, teda my, meditácia nás spojí so samým sebou. Ak sa sústredíme na univerzálnu energiu (energiu Zdroja, Boha, anjela strážneho,...), meditácia nás spojí s ním. Je to individuálny a dovolím si povedať... veľmi intímny zážitok.
  • Stav jednoty.

   

   

   

  Asthanga yoga Majo na fb

  Mantra

   


  Dajte o nás vedieť na sociálnych sieťach. Ďakujeme!